agenda baneris

Spausdinti

Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas atskleidžia Lietuvos mokslo žemėlapį

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), atlikdamas mokslinės veiklos palyginamąjį tyrimą, suskirstė jo dalyvius iš 19 universitetų ir 13 institutų į beveik pusantro šimto vertinamųjų vienetų. Išnagrinėjus šiuos duomenis galima pamatyti preliminarų Lietuvos mokslo žemėlapį.

2014 m. Lietuvoje pirmą kartą pradėtas vykdyti mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas (angl. benchmarking). Jo metu, pasitelkus tarptautinius ekspertus, bus įvertina dabartinė Lietuvos mokslo sistema, pasiektas kokybės lygis, bus pateiktos rekomendacijos, kaip galima patobulinti darbo organizavimą ir pasiekti dar geresnių rezultatų.

Mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo metu yra lyginami vienas ar keli mokslo kryptimi susiję institucijos padaliniai, vadinami vertinamaisiais vienetais. Juos gali sudaryti nuo 5 iki 150 sąlyginių tyrėjų. Tyrime dalyvauja visos valstybinės mokslo institucijos, taip pat nusprendė prisijungti 4 privačios mokslo institucijos. 2014 m. balandžio mėnesio duomenimis tyrime dalyvaujančiose institucijose dirbo 15 900 tyrėjų. Institucijų padaliniai, pagal jų pateiktus duomenis, buvo suskirstyti į 142 vertinamuosius vienetus.

Didžiausią vertinamųjų vienetų dalį (26 proc.) sudaro socialinių mokslų krypties atstovai, kiek mažiau (21 proc.) vertinamųjų vienetų yra technologiniuose moksluose, trečioje vietoje pagal vertinamųjų vienetų skaičių – humanitariniai mokslai (18 proc.).

 Kaip vertinamieji vienetai pasiskirstė pagal mokslo kryptis, galite matyti grafike.

mokslines veiklos kryptys

Mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo metu vertinamųjų vienetų atstovai pagal ekspertų parengtą metodiką atliks savianalizę, taip pat bus atlikta bibliometrinė analizė, tarptautiniai ekspertai lankysis pas tyrimo dalyvius, dalyvaus bendrose diskusijose, o 2015 m. balandį pateiks rekomendacijas institucijoms ir bendrą galutinę ataskaitą. Šis tyrimas suteiks svarbių žinių apie Lietuvos mokslo kompetencijas ir bus vertingas svarstant apie mokslo politikos ateities gaires.

Daugiau informacijos: http://www.mosta.lt/lt/mokslines-veiklos-palyginamasis-tyrimas/tyrimo-grafikas