Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Ar tarptautiška mūsų doktorantūra?

Ar tarptautiška mūsų doktorantūra? Lietuvos doktorantai studijų metu dažniau išvyksta stažuotis į užsienį nei vidutinis Europos Sąjungos doktorantas. Kas penktas Lietuvos pilietybę turintis doktorantas studijuoja ne Lietuvoje. Tačiau Lietuvos aukštosioms mokykloms reikėtų pritraukti daugiau studentų iš užsienio: šiuo metu tarp besiginančių daktaro laipsnį Lietuvoje yra tik 2,1 proc. užsieniečių.

Lapkričio 3 d. pranešimą tema „Ar tarptautiška mūsų doktorantūra?“ Lietuvos mokslo tarybos organizuotoje konferencijoje „Mokslo tarptautiškumas Lietuvos mokslo kokybei gerinti“ skaitė MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

Apibendrinus MOSTA tyrimų medžiagą pastebima, kad palyginus su bakalauro studentų skaičiumi Lietuvoje magistrų ir doktorantų yra palyginti mažai. Lietuvoje taip pat yra per mažai naujų mokslo daktarų – tūkstančiui 25-34 m. gyventojų tenka 0,9 proc. naujų mokslo daktarų, kai tuo tarpu Europos Sąjungos vidurkis siekia 1,7 proc. Daugiausia doktorantų Lietuvoje parengiama socialiniuose, technologijos ir žemės ūkio moksluose.

Tarptautiškas aukštasis mokslas tarnauja kaip priemonė pasiekti aukštesnius tikslus: gerina mokslo kokybę,  padeda doktorantams integruotis į tarptautinę mokslo bendruomenę, užtikrina doktorantų gebėjimus atitikti visuomenės ir ūkio poreikius globalios rinkos sąlygomis.

Lietuvoje doktorantūros studijų metu apie 24 proc. jaunųjų tyrėjų išvyksta trumpalaikėms stažuotėms į užsienį. Daugiausia tarp išvykstančiųjų trumpam laikui – praktikai, dalinėms studijoms ar mokslinei stažuotei – yra fizinių, socialinių, technologijos mokslo sričių doktorantų. Dažniausiai doktorantų pasirenkamos šalys – Vokietija, Lenkija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Latvija. Į Vokietiją daugiausiai išvyksta  fizikos, medicinos, medžiagų inžinerijos mokslo krypčių doktorantai, į Lenkiją - fizikos, istorijos ir matematikos studentai,  į Prancūziją – medikai ir matematikai, Jungtinę Karalystę renkasi biochemijos, filologijos ir medicinos doktorantai. Tuo tarpu į Lietuvą trumpalaikiams vizitams dažniausiai atvyksta studentai iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių.

Kur kas daugiau lietuvių išvyksta į užsienį siekti doktoranto laipsnio (20 proc.) nei užsieniečių atvyksta ginti daktaro laipsnio į Lietuvą (2,1 proc.). Per 5 metus 66 doktorantai iš užsienio siekė daktaro laipsnio Lietuvoje, iš jų didesnioji dalis - technologijų ir socialinių mokslų srityse.

Kai kurie doktorantai Lietuvoje gali pasirinkti jungtines doktorantūros studijas, kurias Lietuvos aukštosios mokyklos vykdo kartu su Europos mokslo ir studijų institucijomis. 5 mokslo krypčių doktorantūros studijos užtikrinamos pasitelkiant Danijos, Estijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos ir Portugalijos mokslo ir studijų insitucijų pajėgumus.