agenda baneris

Spausdinti

Išleista ataskaita, pristatanti pirmuosius specialistų kvalifikacijų žemėlapio rezultatus

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), atlikęs tyrimą „Specialistų kvalifikacijų žemėlapis, pirminė analizė“, išleido jo rezultatus apibendrinančią ataskaitą.

Pirminei analizei, kurioje buvo išbandyta analizės metodika, panaudoti 2012-2013 m. Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS), Sodros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenys apie 75 tūkst. asmenų, dirbančių Lietuvoje. Šie duomenys kartu Lietuvoje analizuojami pirmą kartą. Planuojama, jog specialistų kvalifikacijų žemėlapis ateityje prijungs Darbo biržos, Gyventojų registro bei Diplomų ir atestatų registro ir kitų šaltinių duomenis apie Lietuvos dirbančiųjų išsilavinimą (kvalifikacijas), įsidarbinimą, karjerą, profesiją. Tikimasi, kad tokia sistema ir detalus gauto vaizdo nagrinėjimas ateityje padės išsigryninti stebėsenos koncepciją, leisiančią atlikti detalesnę analizę ir nustatyti reikalingus pjūvius.

Specialistų kvalifikacijų žemėlapio analizėje nagrinėjamas pagrindinis klausimas, kaip skirtingų krypčių grupių absolventams sekasi įsidarbinti. Į šį klausimą atsakoma pasitelkus dvi pagrindines perspektyvas: kaip greitai absolventams sekasi įsidarbinti, lyginant su šalies užimtumo lygiu, ir kaip skiriasi absolventų atlyginimas, lyginant su šalies vidutiniu atlyginimu.

Tyrimo ataskaitoje siekta ne tik apžvelgti bendruosius rezultatus, bet ir išanalizuoti situaciją papildomais pjūviais, kurie gali padėti paaiškinti, kodėl skirtingų krypčių grupių absolventai uždirba daugiau ir įsidarbina geriau: kokiame sektoriuje absolventai pradeda dirbti? Ar skirtinguose sektoriuose skiriasi absolventų atlyginimai? Kaip skiriasi įsidarbinimas ir atlyginimai priklausomai nuo savivaldybės, kurioje absolventai baigė studijas? Kaip skiriasi vyrų absolventų ir moterų absolvenčių įsidarbinimo lygis ir atlyginimai? Kiek absolventų dirba pagal įgytą kvalifikacinį laipsnį? Kuo dirba absolventai?

Kviečiame analizuojant ataskaitoje pateiktus rezultatus atkreipti dėmesį į analizės apribojimus – šioje analizėje nebuvo įtraukti duomenys apie asmenis, dirbančius karinėse ir joms prilygintose struktūrose bei tarptautinėse organizacijose. Šis apribojimas galėjo turėti įtakos visų, o ypač visuomenės saugumo ir teisės studijų krypčių rezultatams. Taip pat dėl laikotarpių neatitikimo į atlyginimo dydžio skaičiavimą nebuvo įtrauktos pajamos iš individualios veiklos. Neatsižvelgiama ir į etatų skirtumus, kadangi tokių duomenų nebuvo galimybės gauti.

Sukurti specialistų kvalifikacijų žemėlapį numatyta 2012–2016 m. Vyriausybės programoje. Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirminę analizę parengė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu.

Tyrimui skirtą ataskaitą rasite čia.