agenda baneris

Spausdinti

Lietuvos radijo laidoje „Dešimt balų“ diskutuota apie absolventų studijas ir karjerą

Ką apie savo studijas, darbą ir karjerą mano absolventai bei kaip siejasi įgytas išsilavinimas ir darbo vieta diskutuota Lietuvos radijo laidoje „Dešimt balų“, kurioje atliktus naujausius tyrimus pristatė MOSTA atstovės.

2014-2015 metais MOSTA vykdo Absolventų karjeros stebėsenos tyrimą, kuriame analizuojama informacija apie apytiksliai 78 tūkst. aukštųjų mokyklų absolventų. Tyrime nagrinėjama, kaip sekasi įsidarbinti absolventams praėjus metams nuo jų studijų baigimo, kiek iš jų turi darbus, kokius vidutinius atlyginimus gauna, kiek įsidarbina valstybiniame ir privačiame sektoriuose, kokią įtaką įsidarbinimui turi darbo patirtis įgyta studijų metu ir kiti su įsidarbinimu susiję klausimai.

„Visai natūralu, kad kai ką tik baigęs aukštąją mokyklą stovi su diplomu rankose, esi  pilnas optimizmo ir tiki, kad darbo rinka laukia tavęs. Tačiau kai susiduri su darbo paieškomis, pradedi kritiškiau analizuoti, kur galėtum pritaikyti įgytas žinias ir kompetencijas“, - laidoje kalbėjo MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

MOSTA tyrimų duomenimis, absolventai savo pasirengimą darbo rinkai bendrai vertina gana gerai, tačiau skiriasi universitetus ir kolegijas baigusių absolventų nuomonės, taip pat galima pastebėti skirtumus tarp baigusių skirtingas studijų sritis absolventų. „Skiriasi ir skirtingų studijų kričių kultūra. Kodėl taip yra, sunku paaiškinti, bet fizinių mokslų atstovai labiau pasitiki savimi, tarkime, nei humanitarinių mokslų atstovai“, - pavyzdį pateikė MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

MOSTA analitikė Rima Kalinauskaitė pastebėjo, kad geriau pasiruošę darbo rinkai jaučiasi tie absolventai, kurie yra patenkinti savo pasirinkta specialybe. „Tai būdinga labiau motyvuotiems absolventams, kurie studijas baigė aukštesniais balais, studijų metu buvo išvykę dalinių studijų į užsienį, aktyviai dalyvavo įvairiose visuomeninėse veiklose“, - sakė Rima Kalinauskaitė.

MOSTA specialistė Beatričė Leiputė, analizuodama absolventų įsidarbinimą pagal studijų sritis, atkreipė dėmesį, kad šiuo metu analizėje pateikiami duomenys tik apie absolventų karjeros pradžią, kai jie ieško pirmojo darbo arba tęsia studijų metu pradėtą darbą. MOSTA tyrimų duomenimis visų studijų pakopų absolventai po metų nuo studijų baigimo daugiausia dirba specialisto lygmens profesijose (kolegijų – 28 proc., universitetų bakalaurų – 43 proc., magistro ir vientisųjų studijų – 64 proc.). Taip pat nemažą dalį sudaro technikai ir jaunesnieji specialistai. Didelė dalis kolegines studijas baigusių absolventų dirba paslaugų sektoriaus darbuotojais ir pardavėjais (24 proc.). Tarp universitetus baigusių bakalaurų ir magistrų šis lygmuo sudaro mažesnę dalį (atitinkamai 15 proc. ir 4 proc.).

Visą laidos įrašą kviečiame klausyti čia:

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1011829613/desimt_balu_2015-07-16_16_05