Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

ŠMKK susipažino su MOSTA atliktomis apžvalgomis

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas (ŠMKK) susipažino su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atliktomis apžvalgomis dėl Klaipėdos krašto valstybinių aukštųjų mokyklų ir dėl Valstybinių Aukštųjų mokyklų darbuotojų atlyginimų. Šios apžvalgos buvo parengtos siekiant išsiaiškinti valstybinių aukštųjų mokyklų padėtį Klaipėdos krašte, jų galimybes, atitikimą šio krašto poreikiams. Komitetas pasiūlė MOSTAI atlikti visų aukštųjų mokyklų apžvalgas pagal Lietuvos regionus, kad būtų galima pamatyti visą mokslo ir studijų sistemos paveikslą. Po to organizuoti diskusiją kartu su suinteresuotomis institucijomis. Taip pat buvo pristatytas ir kitas tyrimas dėl Valstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojų atlyginimų. Šiam tyrimui buvo panaudoti SODROS ir Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys dėl pedagogų ir tyrėjų darbo užmokesčio, kurie buvo gauti 2015 metų spalio mėn. Tyrimo eigoje nustatyta, kad: žemesnes pareigybes užimantiems dėstytojams, yra mažesnis sutartinis etatas ir mokamas mažesnis atlyginimas, skirtingų aukštųjų mokyklų tokių pat pareigybių atlyginimai ir sutartiniai etatų dydžiai skiriasi, labiau humanitarinėms aukštosioms mokykloms būdingi mažesni atlyginimai, aukštesnėse pareigybėse moterų dalis yra mažesnė. Tačiau tikslesnei ir išsamesnei mokslo ir studijų institucijų darbuotojų atlyginimų analizei reikia plėsti ir detalizuoti pedagogų registrą, todėl buvo nutarta parengti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo.