agenda baneris

Spausdinti

Lietuviai pažangiausiuose moksluose neatsilieka nuo Europos geriausiųjų

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), dėka Lietuvos medžiagų mokslo sparčios pažangos, dalyvauja tarpregioniniame Europos Sąjungos projekte – Public policy learning lab (P2L2). Lietuvos atstovai kartu su šalies verslo atstovais dalinasi valstybės patirtimi pažangių medžiagų ir gamybos procesų technologijų srityse.   

Projekto partneriai yra šeši žemyno regionai: Lietuva, Danija, Italija, Lenkija, Prancūzija ir Vokietija. Projektas atveria duris į pažangiausias įmones ir laboratorijas: Airbus aeronautikos centrai, 3D gamybos bei biomimikinių technologijų mokslo centrai, gynybos pramonės įmonės ir susijusios mokslinių tyrimų laboratorijos.

Pažangiųjų medžiagų srityje Lietuva nėra naujokė. To priežastimis galima įvardinti sukurtą modernią, su šiuo mokslu susijusią ekosistemą, stiprius VU ir KTU universitetus, kurie turi su medžiagų mokslu susijusias laboratorijas. Taip pat turime stiprų Fizikinių ir technologinių mokslų centrą, kuris taipogi specializuojasi medžiagų moksle. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos direktorius, Gintaras Vilda, džiaugiasi Lietuvos stiprėjančia pozicija: „Lietuva turi stiprų mokslinį potencialą tokiose organizacijose kaip FMTC, ar KTU, kuriame puoselėjamas pažangus plastikinių medžiagų mokslas. Kalbat apie gamybos procesus, itin džiugina 3D spausdinimo technologijų potencialo augimas ir stiprios srities įmonės. Gerų žodžių tradiciškai negalime lazerinėms technologijos ir jų pažangai pažangių medžiagų srityje“.

MOSTA inovacijų politikos skyriaus vedėjas dr. Ramojus Reimeris teigia, kad P2L2 projektas yra puiki galimybė paspartini augančio ir stiprėjančio, į pažangius gamybos metodus orientuoto Lietuvos verslo ir mokslo plėtrą: „Lietuvos inžinerinė pramonė auga, vis daugiau eksportuojama ir  produktai sulaukia vis didesnio tarptautinio pripažinimo ir žinomumo. Lietuvių verslas jau beveik peržengė tą slenkstį, kai mūsų konkurencingumas priklauso nuo darbo jėgos kaštų ir įsiliejam į aukštesnės pridėtinės vertės, pažangesnių produktų kūrimą ir tiekimą“.

P2L2 projektas ir dėmesys pažangioms medžiagoms bei pažangiems gamybos procesams yra susijęs su Europos Komisijos visoms ES valstybėms narėms įpareigota Sumanios Specializacijos Strategija. Sumanios Specializacijos Strategijoje šalys turėjo nusistatyti mokslinius prioritetus, kuriuose turi didžiausią potencialą ir telktų viešąsias bei privačias investicijas. Vieną iš šešių Lietuvos prioritetų padedantis stiprinti P2L2 projektas yra įgyvendinamas iki 2020 m. ES Tarpregioninio bendradarbiavimo programa tam numato skirti 1,7 mln. Eur. Daugiau apie P2L2 projektą, jo eigą bei tikslus galite sužinoti apsilankę http://www.interregeurope.eu/p2l2/