Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Aptars Sumanios specializacijos prioritetų pažangą

Gruodžio 20 d. mokslo ir verslo bendruomenės, verslo ir politiką formuojančių bei įgyvendinančių institucijų atstovai susitiks aptarti Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo pažangą.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ir Ūkio ministerijos organizuojamu susitikimu bus pradedamas enterpreneriškos paieškos procesas (angl. entrepreneurial discovery process, EDP), kurio tikslas yra pateikti rekomendacijas Sumanios specializacijos kryptims ir prioritetams.

EDP yra įtraukus ir interaktyvus iš apačios kylantis (angl. bottom-up) procesas, kuris siekia surinkti ir apibendrinti po įvairias regionines ir užsienio organizacijas bei veikėjus pasklidusias entrepreneriškas žinias. EDP nagrinėja ir atskleidžia naujas technologijų ir rinkų galimybes, kuriose galima plačiai taikyti apčiuopiamas ir [potencialiai] paklausias inovacijas.

Į šį procesą turėtų įsitraukti dalyviai iš įvairių sričių: politikos, verslo, akademijos ir kitų visuomenės grupių. Tyrėjai, verslo ir visuomenės atstovai identifikuoja ir kuria žinias apie potencialias inovacijų ir ūkio veiklas bei jų galimybes. Politikos formuotojai ir tyrėjai vertina proceso rezultatus ir atrastų galimybių įgyvendinimo potencialą. Identifikavus atsirandantį potencialą ir jo galimybes siekiama sutelkti ir koordinuoti viešųjų gėrybių (angl. public goods) panaudojimą.

EDP nėra vienkartinis procesas. Procesas turi vykti nuolat ir užtikrinti S3 aktualumą, kad specializacija būtų išlaikyta aktualia ir atliepiančia galimybes bei iššūkius. Dėmesys turi būti kreipiamas į nuolat besikeičiančias šalies bei pasaulio aplinkybes, visuomeninius iššūkius ir atsirandančias naujas technologijas. Nenutrūkstantis EDP padeda visoms suinteresuotoms šalims dalintis entrepreneriškomis žiniomis ir prisideda prie S3 inicijavimo, formavimo ir vertinimo. 

Enterpreneriškos paieškos procesas yra viena iš Sumanios specializacijos vertinimo dalių. Galutinė tarpinio Sumanios specializacijos vertinimo ataskaita bus pristatyta 2018 m. viduryje.

Kviečiame susipažinti su trumpu enterpreneriškos paieškos proceso pristatymu paspaudus šią nuorodą.