Spausdinti

Kurs tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį

2018-2022 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) kurs tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį. Šia priemone siekiama nustatyti kryptingesnes tarptautinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) bendradarbiavimo gaires, leisiančias strategiškai išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes Lietuvos MTEPI konkurencingumo didinimui, tyrėjų kompetencijų augimui bei naujų tyrėjų ugdymui.

„Analizuojant pagrindinius Lietuvos MTEPI tarptautiškumo rodiklius pastebima tendencija, kad Lietuva tinkamai nepanaudoja turimo potencialo: Lietuvos MTEPI sistema pritraukia mažai tyrėjų iš užsienio, aukštojo mokslo sistema nėra patraukli kitų šalių doktorantams. Išliekame viena iš mažiausiai EK dotacijų gaunančių ES šalių „Horizontas 2020“ programoje. Siekdami šias problemas spręsti kursime įrankį leisiantį MTEPI bendradarbiavimą vykdyti strategiškai ir kryptingai, išnaudojant Lietuvos turimus pajėgumus“, – sako MOSTA mokslo politikos analizės skyriaus vadovė Kristina Masevičiūtė. 

Analitikė nurodo, kad šis žemėlapis padės spręsti MTEPI sistemos tarptautinio bendradarbiavimo stoką ir didins jo svarbą, taip stiprinant  tarptautinį Lietuvos mokslo ir studijų sistemos konkurencingumą. „Tarptautinis bendradarbiavimas MTEP ir inovacijų srityje yra viena iš priemonių, prisidedančių prie MTEPI kokybės didinimo ir tyrėjų kritinės masės telkimo. Platesniame kontekste tarptautinis bendradarbiavimas skatinamas dėl teigiamos įtakos šalies konkurencingumui ir potencialo spręsti globalaus masto iššūkius“, – teigia K. Masevičiūtė.

Anot K. Masevičiūtės, projekto rezultatai padės nustatyti  Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo potencialą bei prioritetus MTEPI srityje, pasitarnaus identifikuojant strategiškai svarbius partnerius ir nustatant didžiausią poveikį turinčius sinerginius ryšius tarp tarptautinių MTEPI programų. „Kurdami žemėlapį sieksime pateikti rekomendacijas dėl galimų priemonių, kurios suaktyvintų dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose ir kitose iniciatyvose“, – nurodo K. Masevičiūtė.

Tarptautinio bendradarbiavimo mokslo žemėlapis bus sudaromas įvertinus tarptautinį Lietuvos mokslo potencialą bei atlikus užsienio šalių strategijų analizę, įvertinus Lietuvos ir tarptautinių ekspertų rekomendacijas. Žemėlapį sudarys rekomendacijos dėl MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo krypčių, bendradarbiavimo potencialo įsivertinimo metodika ir MTEPI bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis analizės interaktyvus įrankis.

Atsižvelgiant į veiklos kompleksiškumą, sudėtingumą ir intensyvumą, numatoma, kad projekto rezultatui pasiekti bus vykdomi 4 tyrimai: 1. MTEPI veiklos perspektyvumo įvertinimas (2017-2018 m.) 2. MTEPI veiklos tarptautiškumo krypčių identifikavimas (2019 m.); 3. Prioritetinių užsienio rinkų MTEPI veiklų tarptautiškumo analizė (2020 m.); 4. MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas (2020-2022 m.).