Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Vertino Sumanios specializacijos prioritetų potencialą

Sausio pabaigoje – vasario mėn. pradžioje įvyko antrieji Sumanios specializacijos prioritetų ekspertinių grupių susitikimai, kuriais siekiama įvertinti valstybės paramos inovacijoms strategijos pažangą.  Antruosiuose ekspertinių grupių susitikimuose Sumanios specializacijos prioritetų mokslo ir verslo potencialas buvo vertinamas atsižvelgiant į tarptautinio publikavimo, patentavimo, tarptautinių projektų įgyvendinimo pajėgumus, infrastruktūros ir aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių prieinamumą, pajėgumus kurti staruolius ir atžalines įmones, pajėgumą dalyvauti didžiausią pridėtinę vertę kuriančiose globalios vertės grandinės dalyse, įmonių galinčių kurti Sumanios specializacijos programoje numatytas technologijas būklę ir galimybes pritraukti investicijas į MTEPI.

Vasario mėn. vyks trečiasis prioritetų ekspertų susitikimas, kuriame bus vertinamos kiekvieno Sumanios specializacijos prioriteto stiprybės ir silpnybės, grėsmės ir galimybės įgyvendinti prioritetą.

Septyniose grupėse dirbančių ekspertų tikslas – per šešis susitikimus įvertinti Sumanios specializacijos prioritetų pažangą bei aktualumą ir pateikti rekomendacijas dėl tolimesnio strategijos įgyvendinimo.

2017 m. gruodį – 2018 m. gegužės mėn. vykstančiu enterpreneriškos paieškos procesu siekiama surinkti ir apibendrinti po įvairias regionines ir užsienio organizacijas bei veikėjus pasklidusias entrepreneriškas žinias. EDP nagrinėja ir atskleidžia naujas technologijų ir rinkų galimybes, kuriose galima plačiai taikyti apčiuopiamas ir [potencialiai] paklausias inovacijas.

Enterpreneriškos paieškos procesas yra viena iš Sumanios specializacijos vertinimo dalių. Galutinė tarpinio Sumanios specializacijos vertinimo ataskaita bus pristatyta 2018 m. viduryje. Sumanios specializacijos pažangos stebėseną ir vertinimą atlieka MOSTA ir LR ūkio ministerija. 

Kviečiame susipažinti su trumpu enterpreneriškos paieškos proceso pristatymu paspaudus šią nuorodą.