agenda baneris

Spausdinti

MOSTA prognozuos profesinį išsilavinimą įgijusių specialistų poreikį

Nuo vasario 1 d. įsigaliojus Profesinio mokymo įstatymų pakeitimams plečiasi Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) funkcijos. Nuo šiol MOSTA vykdys profesinio mokymo stebėseną ir specialistų poreikio prognozavimą.

„Iki šiol priėmimo į profesinį mokymą planavimas buvo vykdomas fragmentuotai ir dėl šios fragmentacijos įsivyravo disbalansas tarp ruošiamų specialistų pasiūlos ir šalies ūkio poreikių arba, kitaip tariant, specialistų paklausos. Neturėjome vieningos sistemos, kuri leistų identifikuoti kurių sričių specialistų poreikis darbo rinkoje yra didžiausias dėl to iš vienos pusės susidurdavome su darbo rinkoje mažiau paklausių specialistų perviršio problema, kitoje pusėje turėdavome specialistų, kurie verslui ypač reikalingi, trūkumą“, – sako MOSTA Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus vadovas Gintautas Jakštas.

G. Jakšto teigimu, šiuo metu kuriama profesinio mokymo poreikio prognozavimo sistema leis tikslingiau planuoti ir rengti profesinį išsilavinimą įgyjančius specialistus, o tai padės spęsti kompetencijų disbalanso problemą darbo rinkoje bei padės tikslingiau vykdyti profesinį orientavimą.

MOSTA įgaliojimai profesinio mokymo srityje apima: profesinio mokymo ir žmogiškųjų išteklių stebėseną, kvalifikacijų poreikio prognozavimą ir strateginių įžvalgų, atsižvelgiant į valstybės, visuomenės ir šalies ūkio poreikius, rengimą, strateginių rekomendacijų dėl specialistų rengimo profesinio mokymo įstaigose rengimą ir įgyvendinimo stebėseną.