Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Ekspertai įvertino sumanios specializacijos krypčių perspektyvas

Ilgiau nei pusę metų dirbę mokslo ir verslo sektorių ekspertai įvertino sumanios specializacijos krypčių įgyvendinimo būklę, poveikio šalies ūkiui perspektyvas bei pajėgumus įgyvendinti krypčių prioritetus. Ekspertų rekomendacijos apima 2014–2020 m. finansinės perspektyvos įgyvendinimo vertinimą, tačiau papildomai gali padėti planuojant 2021–2027 m. perspektyvą, ypač dėl galimo esminio visos Sumanios specializacijos programos restruktūrizavimo.

Sumanios specializacijos kryptis vertinusių ekspertų nuomone, programos reglamentavimas yra per daug detalus, o tai riboja efektyvų įgyvendinimo procesą ir galimą poveikį, ypač projektų atrankos procese. Todėl ekspertai rekomenduoja programos dokumentuose formuluoti spręstinus uždavinius, bet neįvardinti konkrečios technologijos. Ekspertų teigimu, uždavinio sprendimo galimybių technologinė įvairovė, inovacijų dinamika ir integralių sprendinių galimybės iš anksto dokumentuose įvardijant technologijas varžo inovacijas ir racionalią paraiškų konkurenciją.

Remiantis ankstesnių krypčių ir tematinių susitikimų rezultatais, siūloma veiksmų planuose suformuluoti sumanios specializacijos prioritetinių krypčių ir prioritetų pakeitimus, užtikrinančias finansavimo sutelkimą į perspektyviausias kryptis, turinčias verslo ir mokslo potencialą Lietuvoje, atliekant šiuos veiksmus:

  • stambinti prioritetus siekiant pajėgas į tas ankstesnių prioritetų kryptis, kurių potencialas ir įdirbis pirmajame finansavimo etape yra didžiausias;
  • atsisakyti neperspektyvių technologijų ir tikslinti ankstesnius prioritetus;
  • didinti atitiktį prioritetui fragmentuotus technologinių specifiškumų kriterijus keičiant tematikos, aprėpties ir poveikio visumos vertinimu.

Vis dėlto, ekspertai akcentuoja, kad pasiūlymai dėl prioritetų integracijos neturi būti savitiksliai.

Ekspertų parengtos rekomendacijos, apimančios šešias sumanios specializacijos kryptis, pateiktos Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijai bei bus įtrauktos į tarpinį strategijos vertinimą, kuris bus atliekamas šių metų rudenį.