Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Tyrimas atskleidė, kad dabartinė inovacijų politika MTP atžvilgiu yra netolygi

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) pristatė Lietuvos mokslo ir technologijų parkų (MTP) veiklos vertinimo ataskaitą, kurioje Lietuvos inovacijų ekosistemos kontekste visapusiškai nagrinėjami septyni Lietuvos MTP: Šiaurės miestelio technologijų parkas (Vilniaus m.); Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (Klaipėdos m.); Kauno mokslo ir technologijų parkas (Kauno m.); Visorių informacinių technologijų parkas (Vilniaus m.); Mokslo ir technologijų parkas „Saulėtekio slėnis“ (Vilniaus m.); Panevėžio mokslo ir technologijų parkas (Panevėžio m.); Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas (Vilniaus m.).

Lietuvos MTP veikla vertinama nuo 2006 m., tyrimai kartojami, tačiau juose identifikuojamos tos pačios pagrindinės MTP problemos ir keliamos abejonės dėl Lietuvos MTP veiklos modelio tinkamumo, rezultatyvumo, tvarumo. Dažniausiai įvardijamos problemos – parkų didelis kiekis, tačiau menkas dydis bei veiklos mastas, nepakankamas generuojamas poveikis regione, MTP vidiniai veiklos trikdžiai, susiję su nuolatine personalo kaita, nepakankamomis investicijomis, taip pat – bendri inovacinės kultūros apribojimai, neleidžiantys plėtotis MTP įmonių bendradarbiavimo iniciatyvoms su mokslo sektoriumi. Nagrinėjama problematika dėl MTP veiklos koncentracijos į infrastruktūrinio aprūpinimo paslaugas, ad hoc paslaugų portfelio. Taip pat tyrimuose kartojamos tos pačios rekomendacijos dėl MTP veiklos tobulinimo. Kita vertus, kritinėje retorikoje, nukreiptoje į MTP veiklą, dažnai MTP veiklos portfelis sutapatinamas su MTP viena inkubavimo funkcija.

quote

Daugiau nei pusė nagrinėjamų parkų efektyvios inovacijų politikos nebuvimą įvardino kaip problemą, kuri tiesiogiai trukdo jiems siekti užsibrėžtų tikslų.

2017 m. pabaigoje MTP veiklos tyrimą inicijavusi MOSTA siekė aktualizuoti šią MTP problematiką bei galimas veiklos tobulinimo kryptis. Tyrimas apėmė šešis vertinamuosius klausimus: MTP veiklos rezultatyvumą, MTP veiklos tęstinumą / tvarumą, MTP įmonių portfelį, apyvartos kaitos tendencijas, MTP bendradarbiavimą su kitais inovacijų ekosistemos dalyviais bei MTP įmonėmis, esamą ir galimą Lietuvos MTP veiklos modelį.

Tyrimu išsiaiškinta, kad dabartinė inovacijų politika Lietuvoje MTP atžvilgiu yra netolygi, fragmentuota, netvari. Daugiau nei pusė nagrinėjamų parkų efektyvios inovacijų politikos nebuvimą įvardino kaip problemą, kuri tiesiogiai trukdo jiems siekti užsibrėžtų tikslų. Nacionaliniu lygmeniu trūksta aiškios ir nuoseklios strategijos, nukreiptos į MTP, kuri taip pat ilguoju laikotarpiu apibrėžtų MTP veiklos kryptis, susietas su politikos priemonėmis bei laukiamais rezultatais.

Plačiau su tyrimo rezultatais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.