agenda baneris

Spausdinti

Keitėsi du MOSTA tarybos nariai

LR Vyriausybės nutarimu Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) tarybos nariais paskirti Ministro Pirmininko patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių klausimais Lukas Savickas ir ūkio viceministras Gintarą Vildą.

MOSTA tarybai, be naujai paskirtų jos narių, priklauso Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo aplinkos ir švietimo politikos departamento Švietimo, mokslo ir inovacijų skyriaus ekspertas Raimundas Balčiūnaitis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Alfonsas Daniūnas, Kauno kolegijos direktorius Mindaugas Misiūnas, Lietuvos edukologijos universiteto studijų prorektorė Vilija Salienė, švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas.

Taryba yra MOSTA direktoriaus kolegialus patariamasis organas, veikiantis visuomeniniais pagrindais. Taryba vykdo šias funkcijas: svarsto įstaigos veiklos plėtrą ir prioritetus, teikia siūlymus dėl strategijos ir veiklos planų, išklauso metinę ataskaitą ir veiklos planą bei teikia siūlymus dėl plano bei veiklos tobulinimo. Taryba sudaroma penkių metų laikotarpiui.

LR mokslo ir studijų įstatymo 21 str. 4 d. nurodoma, jog tris MOSTA tarybos narius skiria LR Vyriausybė, po vieną narį – LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos universitetų rektorių konferencija (konferencijos), Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (konferencijos).

Sekite mūsų naujienas:

© 2020 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.