Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Studijų vizite – pažintis su Lietuvos pažangiųjų technologijų sektoriumi

INKREASE EU FLAG3

Spalio 2-3 d. Lietuvoje viešėję projekto „INKREASE“ partneriai susipažino su šalies pažangiųjų technologijų sektoriumi. Projekto partneriai, atstovaujantys Italijos, Ispanijos, Austrijos, Danijos Vengrijos bei Prancūzijos valstybines įstaigas, tyrimų centrus bei asocijuotas verslo struktūras, turėjo galimybę susipažinti Lietuvos inovacijų politika, inovacijų ekosistema bei jos veikėjais.

Lietuvoje viešėję projekto partneriai susitiko su Lietuvos lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio, Lietuvos robotikos asociacijos, informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus asociacijos, Lietuvos inovacijų centro, taip pat inovatyvius produktus kuriančių įmonių tokių kaip „Oxipit“ ir „Brolis Semiconductors“ atstovais bei lankėsi Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke.

„INKREASE“ projekte dalyvaudama MOSTA siekia pateikti rekomendacijas dėl mokslo-verslo bendradarbiavimo priemonės „Intelektas“ tobulinimo. Ši priemonė skirta paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Projekte „INKREASE“ yra siekiama pagerinti dalyvaujančių regionų inovacijų plėtojimo pajėgumus, pagrindinis tikslas yra integruoti į skirtingas partnerių regionines strategijas priemones ir įrankius, kurie didintų įvairių inovacinių ekosistemų efektyvumą, sustiprintų mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir mokslinių tyrimų rezultatų komercializaciją.