Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Užsienio ekspertai vertino Lietuvos mokslo veiklą

Rugsėjo 10 – spalio 5 d. užsienio ekspertai lankėsi Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir atliko kokybinį mokslinės veiklos vertinimą. Per 60 užsienio šalių mokslininkų vertino 30 institucijų (14 valstybinių universitetų, tris nevalstybinius universitetus, 13 mokslinių tyrimų institutų) vykdomos MTEP veiklos kokybę, ekonominį ir socialinį poveikį bei perspektyvumą.  

Vizitų metu ekspertai susitiko su institucijose dirbančiais tyrėjais, doktorantais bei administracijos darbuotojais, analizavo institucijų atstovų pateiktus pastarųjų penkerių metų rezultatus, susipažino su turima tyrimų infrastruktūra.

Palyginamasis mokslinės veiklos vertinimas pakeitė iki šiol veikusią vertinimo sistemą. Siekiant užtikrinti rezultatų objektyvumą, nuo šiol vertinimui pasitelkiami su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis nesusiję ekspertai iš užsienio šalyse veikiančių aukštųjų mokyklų bei tyrimų institutų. Taip pat išplėstas vertinamųjų aspektų sąrašas, papildant poveikio bei potencialo vertinimu. Vertinime dalyvavusioms institucijoms bus suteikta informacija ne tik apie vykdomą mokslinę veiklą bei jos kokybės lygį, bet ir rekomendacijos veiklos tobulinimui.

quote

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų pasiekimai konkrečioje mokslo srityje bus palyginti tarpusavyje.

Taip pat vertinimo rezultatai bus naudojami skiriant bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai. 60 proc. lėšų moksliniams tyrimams bus skiriama pagal kokybinius palyginamojo ekspertinio vertinimo parametrus. Likę 40 proc. lėšų – pagal kiekybinius formaliojo vertinimo rodiklius. Šį vertinimą kasmet organizuoja Lietuvos mokslų taryba, pasitelkdama nacionalinius ekspertus.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų pasiekimai konkrečioje mokslo srityje bus palyginti tarpusavyje ir sureitinguoti penkių balų skalėje.

Šiuo metu Lietuvos mokslo ir studijų institucijose viešėję tyrėjai rengia vertinimo ataskaitas. Numatoma, kad tyrimo rezultatai bus pristatyti lapkričio mėn.

Palyginamasis ekspertinis mokslinės veiklos vertinimas nuo 2018 m. organizuojamas kas penkerius metus. Bandomasis ekspertinis vertinimas Lietuvoje buvo atliktas 2015 m.