Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Pristatys tarpinį sumanios specializacijos įgyvendinimo poveikio vertinimą

Jau spalio 22–23 dienomis konferencijoje „Sumani specializacija: progresas ir ateities perspektyvos“ (angl. Smart specialisation: progress and future prospects) susiburs sumanios specializacijos programos iniciatoriai iš Europos Komisijos bei vietiniai ir regiono tyrėjai, įgyvendintojai. Konferencijos metu jie apžvelgs, kaip per ketverius pastaruosius metus, kai sumani specializacija buvo įtraukta į Europos Sąjungos politinę darbotvarkę ir integruota į nacionalines valstybių narių strategijas, pasistūmėta, kokios pamokos išmoktos ir kokios perspektyvos laukia ateityje, ypač Baltijos jūros regione.

Konferencijoje pranešimus skaitys Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) vadovas Ramojus Reimeris, Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro Teritorinės plėtros padalinio vadovas Alessandro Rainoldi, Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (DG REGIO) Sumanaus ir tvaraus augimo padalinio vadovas Peter Berkowitz, Europos ateities inovacijų sistemų centro politikos vadovas Alasdair Reid, Baltijos regiono instituto Suomijoje direktorius Esa Kokkonen, Sumaniosios specializacijos vystytojas Skonės (Švedija) regione Jens Sorvik, Estijos Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerijos ekspertė Laura Arengu ir Norvegijos Vietinės valdžios ir modernizavimo ministerijos atstovė Anja Gjarum.

Antrąją konferencijos dieną Europos Komisija pakvies į sumanios specializacijos strategijos vertinimo seminarą, kurio metu dalyviai bus skatinami siūlyti metodologinius sprendimus.

---

Sumanios specializacijos iniciatyva siekiama veiksmingiau naudoti lėšas ir išteklius, skirtus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų sistemos plėtrai. Sumani specializacija tapo viena iš ES taisyklių, siekiant valstybės narėms pasinaudoti MTEP ir inovacijų plėtrai skirtomis lėšomis.

MOSTA yra atsakinga už sumanios specializacijos įgyvendinimo Lietuvoje nuolatinę analizę, stebėseną, tarpinį ir galutinį poveikio vertinimą.