agenda baneris

Spausdinti

Pristatė profesinio mokymo būklės apžvalgą

profesinis-mokymas

Šiandien vykusioje konferencijoje Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) pristatė 2018 m. profesinio mokymo būklės apžvalgą. Apžvalgoje nagrinėjamas demografinis, socialinis bei ekonominis profesinio mokymo kontekstas.

Leidinyje pristatomi pokyčiai profesinio mokymo politikoje, aptariami finansavimo, mokytojų rengimo, profesinio mokymo prieinamumo, kokybės, rezultatų ir profesinio orientavimo aspektai.

Apžvalgoje siekiama atkreipti dėmesį į socialinę profesinio mokymo dimensiją, kuri, anot apžvalgos rengėjų, dažnai pamirštama, profesinį mokymą vertinant tik pagal atitiktį verslo poreikiams. Apžvalgoje nurodoma, kad socialinė profesinio mokymo dimensiją Lietuvai yra ypač aktuali, kadangi Lietuva yra tarp ES valstybių, kuriose skurdo rizikos rodikliai vieni aukščiausių. „Profesinio mokymo įstaigose mokosi 2,6 karto daugiau mokinių turinčių negalią nei aukštojo mokslo institucijose, taip pat profesinį mokymą gerokai dažniau renkasi moksleiviai iš žemas pajamas turinčių šeimų. Beveik trečdalis profesinio mokymo absolventų pakelia savo kvalifikacijos lygį, o tai sudaro tinkamas prielaidas tolimesnei karjerai“, – nurodoma apžvalgos ataskaitoje.

Vis dėlto apžvalgos rengėjai pastebi ir ne vieną iššūkį, su kuriuo susiduria profesinis mokymas. Pirmiausia tai profesinio mokymo patrauklumas – lyginant su ES vidurkiu, mokinių dalis, kuri renkasi kartu su profesija įgyti ir vidurinį išsilavinimą išlieka maža. Taip pat pastebima, kad vis dar gaji nuostata, jog profesinį mokymą renkasi blogesni mokiniai. Cedefop duomenimis du trečdaliai lietuvių sutinka, kad į PM nukreipiami silpniau besimokantys, o aštuoni iš dešimties respondentų pritaria nuomonei, kad profesinis mokymas savo įvaizdžiu nusileidžia bendrajam ugdymui.

Apžvalgos rengėjai atkreipia dėmesį į finansinės priklausomybės nuo mokinių skaičiaus įtaką profesiniam mokymui. Taip pat pastebi, kad profesiniame mokyme pradeda mokytis vis vyresni asmenys.

Daugiau informacijos apie pagrindines tendencijas ir iššūkius, su kuriais susiduria profesinis mokymas pateikiama profesinio mokymo būklės apžvalgoje. Kviečiame skaityti.