Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

MOSTA kartu su partneriais Suomijoje ir Estijoje stiprins Moldovos profesinio mokymo sistemą

Europos Komisijos (EK) atstovybės Moldovos Respublikoje ir Moldovos Respublikos švietimo ir kultūros ministerijos  sprendimu, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) su parteriais Suomijoje (vyresnysis projekto partneris) ir Estijoje konsorciumui patikėta atsakomybė įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektą, kuriuo siekiama sustiprinti Moldovos profesinio mokymo sistemą ir padidinti jos efektyvumą.

„Projekto metu švietimo ekspertai iš Lietuvos, Suomijos ir Estijos teiks pagalbą Moldovos Respublikos švietimo, kultūros ir mokslo ministerijai bei šalies profesinio mokymo sistemos dalyviams. Esminis tikslas – padėti sistemos dalyviams įgyvendinti nacionalinę 2013-2020 m. profesinio mokymo strategiją, taip pat sustiprinti institucinius gebėjimus profesinio mokymo kokybės užtikrinimo srityje, ypatingą dėmesį skiriant profesijos mokytojų kompetencijoms ir bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi skatinimui“, – sako MOSTA vadovas Ramojus Reimeris.

Projektas bus vykdomas dviem pagrindinėmis kryptimis. Pirmoji prioritetinė kryptis – kokybės užtikrinimo mechanizmų profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemose stiprinimas. Antroji – profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos dermės didinimas.

MOSTA vykdo profesinio mokymo ir žmogiškųjų išteklių stebėseną, atlieka kvalifikacijų poreikio  prognozavimą, rengia strategines įžvalgas ir rekomendacijas dėl specialistų rengimo profesiniame mokyme. Pasak profesinio mokymo politikos analitinės Giedrės Beleckienės, ši patirtis yra kertinė, analizuojant ir vertinant Moldovos profesinio mokymo sistemos kaitą, identifikuojant iššūkius ir numatant kelius kaip juos įveikti. Kita vertus, Lietuvos ir Moldovos profesinio mokymo sistemų raida turi panašumo ir skirtumų. „Sovietmečiu sistemos buvo plėtojamos pagal vienodus principus, o nepriklausomybės metais šalys pasirinko skirtingus profesinio mokymo plėtros kelius. Todėl abiem šalims ypač įdomu ir naudinga analizuoti viena kitos patirtį, pasidalinti pasiekimais ir praradimais, aptarti taikomas naujoves profesinio mokymo valdyme, kokybės užtikrinime ir kitose srityse“, – teigia Giedrė Beleckienė kartu su kitais ekspertais įgyvendinsianti projekto veiklas.

Projekto įgyvendinimui bus skirta 1,3 mln. Projekto trukmė – dveji metai. Pagrindinės projekto veiklos apima Moldovos sistemos raidos analizę, vertinimą ir rekomendacijas, Moldovos atstovų supažindinimą su Lietuvos, Suomijos ir Estijos patirtimi profesinio mokymo politikos formavimo, nacionalinės kvalifikacijų sandaros diegimo, mokytojų rengimo ir kokybės užtikrinimo srityse.

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. ES Dvynių programa siekiama priartinti ES Rytų ir Pietų partnerystės šalių sistemas arčiau ES standartų, stiprinti valstybių institucijų bendradarbiavimą bei stiprinti dalyvių institucinius bei administracinius gebėjimus.