Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Pristatytas metinis MOSTA veiklos planas ir 2018 m. veiklos ataskaita

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) internetiniame tinklapyje skelbiama praėjusių metų organizacijos veiklos ataskaita bei 2019 metų veiklos planas.

2018-2020 m. MOSTA pagrindu kuriamas kompetencijų centras, atliksiantis sisteminį strateginių valstybės pažangai klausimų vertinimą. Analitinių žinių ir duomenų pasitelkimas priimant strateginius sprendimus leistų sustiprinti struktūrinių reformų ir viešosios politikos sprendimų kokybę bei įvertinti politikos intervencijų rezultatyvumą.

Plečiasi ir MOSTA analizuojamų sričių laukas. Šalia šiuo metu atliekamų švietimo, mokslo ir inovacijų tyrimų, analitinis centras gilins kompetencijas žmogiškojo kapitalo, konkurencingumo didinimo, geresnio reglamentavimo, šešėlinės ekonomikos mažinimo srityse. 

Prioritetiniai 2019 m. MOSTA darbai yra  žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos kūrimas, viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas, rekomendacijų dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo ir socialinės paramos didinimo priemonių rengimas, profesinio ir aukštojo mokslo pažangos stebėsena bei tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio kūrimas.

Su metine organizacijos veiklos ataskaita, 2019 m. veiklos planu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą, metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos skelbiamos čia.