Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Aukštosios mokyklos įvertino pokyčius paskatintus išorinės kokybės užtikrinimo sistemos

2017 m. baigėsi vienas išorinio studijų programų ir aukštųjų mokyklų vertinimo ciklas. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras atliko interviu su aukštųjų mokyklų administracijų darbuotojais, siekiant nustatyti, kokius pokyčius Lietuvos aukštosiose mokyklose paskatino išorinė kokybės užtikrinimo sistema 2010–2017 m.

Ataskaitoje apžvelgiama Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų nuomonė apie po išorinio vertinimo vykusius pokyčius studijų, mokslo, valdymo ir kitose institucijų veiklos srityse, aptariami aukštųjų mokyklų atstovų pasiūlymai ir ekspertų nuomonė dėl išorinio kokybės užtikrinimo tobulinimo, kokybės užtikrinimo pokyčiai ir iššūkiai palyginami su tarptautinėmis tendencijomis.

Aukštųjų mokyklų atstovų nuomone, išorinio vertinimo išvados ir rekomendacijos buvo vertingos dėl kelių esminių priežasčių. Pastebima, kad šiose rekomendacijose buvo nustatytos probleminės sritys ir numatytos tobulinimo galimybės, galimos veiklos tobulinimo kryptys. Taip pat rekomendacijos įpareigojo veikti, suteikė pagrindą inicijuoti reikiamus pokyčius. Pavyzdžiui, tyrimo dalyviai, kalbėdami apie rekomendacijų vertę, ne tiek akcentavo rekomendacijų turinį, kiek pabrėžė, kad nurodytos probleminės sritys „paskatino kai kuriuos dalykus išjudinti“. Taip pat išorinio vertinimo rezultatus aukštųjų mokyklų matė kaip pagalbą atkreipti aukščiausio lygmens vadovų dėmesį į problemines ar apleistas sritis bei – sutelkti ir įtraukti į pokyčių įgyvendinimo procesus bendruomenę.

Detalesni interviu analizės rezultatai pateikiami keturiose teminėse tyrimo ataskaitose, kurios buvo parengtos atsakant į konkrečius tyrimo klausimus: 1. Kokia yra aukštosios mokyklos patirtis dalyvaujant išorinio kokybės užtikrinimo sistemoje?; 2. Kaip aukštosiose mokyklose panaudojami išorinio vertinimo rezultatai?; 3. Kaip išorinis vertinimas paveikė aukštąsias mokyklas?; 4. Kaip išorinis vertinimas integruojamas į vidinę kokybės užtikrinimo sistemą?

Tyrime dalyvavo 39 valstybinių ir nevalstybinių kolegijų ir universitetų darbuotojai, atsakingi už mokslo ir studijų kokybės užtikrinimą savo aukštojoje mokykloje. Duomenys tyrimui buvo renkami atliekant giluminius interviu.