Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Lietuvoje viešėjo Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro atstovų delegacija

Š. m. gegužės 16 d. Lietuvoje vieši Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro (JTC) generalinio sekretoriaus pavaduotoja Maive Rute. Vizito Lietuvoje metu M. Rute lankėsi ir Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre (MOSTA), kur plačiau pristatė JTC misiją, veiklos Europos Komisijoje apimtis, reikšmę bei bendradarbiavimo galimybes.

120190516 140726 1

MOSTA biure pranešimą skaičiusi M. Rute labiausiai akcentavo tai, kad modelis, kai veikiama atskirai – paruošiamos mokslinės įžvalgos, jos pateikiamos politiniams lyderiams ir tikimasi, kad į jas bus atsižvelgta – nėra efektyvus. Viešėjusios JTC atstovės teigimu, siekiant mokslines įžvalgas labiau įveiklinti, takoskyra tarp mokslininkų ir sprendimų priėmėjų turi mažėti.

„Visuomenė, vertindama priimtus politinius sprendimus, tampa vis labiau kritiška, reikalauja faktų, įrodymų. Turime gebėti pagrįsti, kodėl politikoje priimti vienokie ar kitokie sprendimai, taip pat gebėti įrodyti, kad lėšos moksliniams tyrimams nešvaistomos. Reikalavimams didėjant, o mokslinėms įžvalgoms dar dažnai liekant neišgirstoms, svarbu pereiti prie kito bendradarbiavimo modelio. Jį galime įvardyti 2.0 modeliu“, – šypsosi M. Rute.

Pasak viešnios, 2.0 modelis apibūdina tokį ekspertų, analitikų ir sprendimų priėmėjų bendradarbiavimą, kai pirmiausia išsiaiškinama, ar identifikuota problema yra tiksli, nedviprasmiška, ir tik vienodai ją supratus, imamasi kartu ieškoti jos sprendimo būdų.

Apsilankymo MOSTA biure metu taip pat buvo aptartos bendradarbiavimo ateityje, dalyvaujant JTC rengiamuose mokymuose ir seminaruose, įsitraukiant į JTC koordinuojamus mokslinių tyrimų tinklus bei pasinaudojant JTC žiniomis ir patirtimis, galimybės. Tikimasi, kad partnerystė su JTC pasitarnaus, kuriant kokybiškesnį Lietuvos valdymą.

JTC yra Europos Komisijos departamentas, kurio misija yra teikti nepriklausomas, faktais grindžiamas mokslines konsultacijas Europos Sąjungos politikų formavimo, kūrimo, įgyvendinimo ir stebėjimo klausimais ir taip padėti kurti saugesnę, švaresnę, sveikesnę ir konkurencingesnę Europą. Būdamas arti politikos formavimo procesų, tačiau politiškai neutralus, JTC tarnauja bendriems ES ir šalių narių nacionaliniams interesams. Šiuo metu departamentą sudaro septyni tyrimų institutai, įsikūrę 5 šalyse narėse (Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje). JTC dirba per 2800 darbuotojų.