Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Kuriamas Vyriausybės strateginės analizės centras

Ministrų kabinetas posėdyje nutarė pertvarkyti Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrą (MOSTA) ir formuoti Vyriausybės strateginės analizės centrą.

Vyriausybės strateginės analizės centras formuojamas vadovaujantis Europos Komisijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos ir kitų pirmaujančių Europos ir pasaulio šalių geros valdysenos pavyzdžiais bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis.

„Mokslinės ir analitinės įžvalgos, strateginių teisės aktų numatomo poveikio vertinimas ir jų įgyvendinimo stebėsena – daugelyje pirmaujančių pasaulio valstybių įprasta praktika. Deja, šių visuotinai pripažintų praktikų Lietuvoje vis dar pasigendame. Strateginės analizės centro formavimas įgyvendins vieną esminių Vyriausybės programos nuostatų – tobulinti viešojo valdymo kokybę. Stiprindami analitine informacija, įrodymais grindžiamos politikos įgūdžius tvirtiname mūsų valstybės pažangos pagrindus“, – sako premjeras Saulius Skvernelis.   

Numatoma, kad centras teiks analitinę ir metodinę pagalbą Vyriausybei tiek identifikuojant svarbiausių politikos sričių iššūkius, nustatant jų priežastis, tiek svarstant siūlymus dėl galimų sprendimo alternatyvų, tiek atliekant įgyvendintų pokyčių rezultatyvumo stebėseną. Siekiant didesnės analitinių įžvalgų ir mokslinių tyrimų rezultatų skvarbos, centras bus atsakingas už valdžios institucijų ir akademinio sektoriaus bendradarbiavimo tinklo sutelkimą. Centras toliau tobulins jau turimas ekspertines kompetencijas švietimo, mokslo, inovacijų, žmonių išteklių politikos srityse, jas nuosekliai papildydamas kitomis prioritetinėmis Vyriausybės veiklos sritimis. 

Planuojama, kad MOSTA persitvarkys į Vyriausybės strateginės analizės centrą iki 2021 m. 

Vyriausybės strateginės analizės centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais bei kitus sisteminius vertinimus, įkūrimas yra numatytas LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane.

 

LR Vyriausybės informacija