Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Seimas pritarė Vyriausybės strateginės analizės centro kūrimui

Šiandien vykusiame plenariniame Seimo posėdyje pritarta įstatymų pakeitimo projektams, kuriais numatomas Vyriausybės strateginės analizės centro steigimas nuo š. m. rugpjūčio 1 d.

Numatoma, kad centras teiks analitinę ir metodinę pagalbą Vyriausybei tiek identifikuojant svarbiausių politikos sričių iššūkius ir nustatant jų priežastis, tiek svarstant siūlymus dėl galimų sprendimo alternatyvų bei atliekant įgyvendintų pokyčių rezultatyvumo stebėseną.

Siekiant didesnės analitinių įžvalgų ir mokslinių tyrimų rezultatų skvarbos, centras bus atsakingas už valdžios institucijų ir akademinio sektoriaus bendradarbiavimo tinklo sutelkimą. Centras toliau tobulins jau turimas ekspertines kompetencijas švietimo, mokslo, inovacijų, žmonių išteklių politikos srityse, jas nuosekliai papildydamas kitomis prioritetinėmis Vyriausybės veiklos sritimis.

Planuojama, kad MOSTA persitvarkys į Vyriausybės strateginės analizės centrą iki 2021 m.