Spausdinti

Susitarta dėl reikšmingų inovacijų reformos žingsnių

Šiandien vykusiame Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos posėdyje pritarta pasiūlymui mokslo, technologijų ir inovacijų politiką įtvirtinti kaip horizontalųjį visų valstybės viešojo valdymo sričių prioritetą. Susitarta, kad mokslas, technologijos ir inovacijos taps vienu iš pagrindinių horizontalių prioritetų šiuo metu rengiamame svarbiausiame ilgalaikiame šalies strateginio planavimo dokumente – 2021–2030 m. laikotarpio nacionalinės pažangos programoje. Numatyta, kad 2021-2030 m. laikotarpio pabaigoje mažiausiai 20 proc. visuose ekonomikos sektoriuose vykdomų viešųjų pirkimų turėtų sudaryti inovatyvūs, ikiprekybiniai bei reikminių tyrimų pirkimai. Taip bus reikšmingai padidintas mokslinių tyrimų bei inovacijų finansavimas ir suteikti impulsai visų valstybės sektorių pažangai bei inovatyvumui.

Posėdyje taip pat pritarta valstybinių mokslinių tyrimų institutų tinklo pertvarkai. Remdamasi Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės rekomendacijomis, Taryba pasiūlė pirmame pertvarkos etape tris institutus, vykdančius socialinių mokslų srities mokslinius tyrimus – Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą – sujungti į didesnį Lietuvos socialinių tyrimų centrą. Antrajame etape bus galutinai apsispręsta dėl fizinių, gamtos, žemės ūkio, sveikatos ir technologijos mokslų sričių institutų – Fizinių ir technologijos mokslų centro, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Gamtos tyrimų centro ir Inovatyvios medicinos centro – galimo­ sujungimo į tarptautinio pavyzdžio tinklinę mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją. Taip pat ketinama užtikrinti geresnį institutų, vykdančių humanitarinių mokslų srities mokslinius tyrimus – Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, – koordinavimą išplečiant šių institutų asociacijos koordinacinę tarybą.

 „Tiek tarptautiniai, tiek Lietuvos ekspertai ne kartą yra atkreipę dėmesį į išskaidytą Lietuvos mokslo potencialą. Lietuvoje veikia daug palyginti mažų mokslininkų grupių, kurių pajėgumas kurti tarptautinio lygio mokslą, konkuruoti dėl didesnio finansavimo ir atlikti šalies verslo bei viešojo sektoriaus užsakymus yra nepakankamas. Pertvarkydami mokslinių tyrimų institutų tinklą siekiame sutelkti turimą potencialą ir taip žengti prie didesnio tarpkryptiškumo, aukštesnės mokslinių tyrimų kokybės ir efektyvesnio praktinio žinių taikymo šalies ūkio ir visuomenės poreikiams“, – sako Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Šie sprendimai yra vienos iš 6 prioritetinių Vyriausybės struktūrinių reformų – Inovacijų reformos, dalis.

Mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų taryba yra patariamoji taryba Vyriausybei šalies mokslo ir inovacijų politikos klausimais. Ji susideda iš Vyriausybės ministrų, atsakingų už pagrindinius su mokslu, technologijomis ir inovacijomis susijusius sektorius, ir 7 asocijuotų verslo bei mokslo struktūrų atstovų. Tarybai vadovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministras Pirmininkas. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) atlieka Tarybos sekretoriato funkciją.

LR Vyriausybės informacija