Spausdinti

MOSTA tampa Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA)

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) nuo šiandien yra pertvarkomas į Vyriausybės strateginės analizės centrą. Pagrindinis pertvarkomai įstaigai keliamas tikslas – viešosios politikos kokybės gerinimas, į politikos formavimo procesą labiau integruojant analitinę informaciją ir mokslines žinias.

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio teigimu, šio centro įkūrimu atliepiama viena esminių XVII-osios Vyriausybės programos nuostatų – gerinti viešojo valdymo kokybę.

„Aktualių ekonominių ir socialinių problemų sprendimas bei geresnių viešųjų paslaugų teikimas gyventojams yra kertiniai šios Vyriausybės prioritetai. Pirmaujančių pasaulio valstybių patirtis rodo, kad analitinių ir mokslo žinių įrankių integracija į viešosios politikos formavimo procesą gali apčiuopiamai prisidėti prie kokybiškesnių viešosios politikos sprendimų. Tad stiprindami įrodymais grįstos politikos įgūdžius tvirtiname mūsų valstybės pažangos pamatus“, – teigia Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Vyriausybės strateginės analizės centro funkcijų branduolį sudarys keturios pagrindinės veiklų grupės: viešosios politikos analizė ir tyrimai, strateginės reikšmės teisės aktų poveikio vertinimo sistemos stiprinimas, viešosios politikos inovacijos ir valstybės tarnautojų analitinių gebėjimų ugdymas.

Centras teiks analitinę pagalbą Vyriausybei identifikuojant svarbiausius viešosios politikos iššūkius, rengiant siūlymus dėl jų sprendimo alternatyvų, atliks įgyvendintų politikos pokyčių rezultatų  stebėseną. Jo veikla bus orientuota į horizontalias politikos temas, tokias kaip socialinė gerovė, demografija, gyventojų žinios ir įgūdžiai, mokslas, technologijos ir inovacijos, geresnis valdymas. Savo veiklas Centras plėtos pasitelkdamas tarpinstitucinį kompetencijų tinklą, apimantį kitų valstybinių įstaigų analitinį potencialą, mokslinių tyrimų įstaigas ir užsienio partnerius.

Pasak Vyriausybės strateginės analizės centro vadovo dr. Giedriaus Viliūno, siekiant gerinti viešojo valdymo kokybę, yra svarbus ne tik paties centro ir kitų viešojo valdymo institucijų analitinių pajėgumų stiprinimas, bet ir sprendimų priėmėjų atvirumas teikiamai informacijai. „Tarptautiniai vertinimai rodo, kad daugelyje šalių viešosios politikos imlumas mokslinei ir analitinei informacijai yra nepakankamas. Todėl manome, kad mūsų užduotis yra ne tik užtikrinti rengiamos informacijos kokybę ir patikimumą, bet ir tinkamai ją pristatyti, užtikrinti, kad analitinės įžvalgos neliktų politikų stalčiuose, o būtų panaudotos gerai informuotiems politikos sprendimams ir prieinamos visų suinteresuotų šalių diskusijoms“, – sako G. Viliūnas.

G. Viliūno teigimu, dar vienas iššūkis, kurį sieks atliepti pavadinimą pakeitęs centras, yra išaugęs viešosios politikos formavimo atnaujinimo poreikis. „Sudėtingas šiandienos problemas dažniausiai vis dar bandome spręsti nauju teisiniu reguliavimu, rengiamu tradicinėse darbo grupėse arba trumpalaikėse ekspertų komandose. Tačiau tarptautinė patirtis rodo, kad daug geresnius ir tvaresnius viešuosius sprendimus, ypač kai susiduriame su kompleksiniais klausimais, galime rasti į politikos sprendimų paiešką integruodami elgesio mokslų teorijas, dizaino principus, įtraukdami kuo platesnį suinteresuotų šalių ratą“, – nurodo G. Viliūnas.

Planuojama, kad centras visiškai pertvarkys savo veiklas iki 2021 m.