agenda baneris

Spausdinti

Šalies gyventojų užimtumo rodikliai pateikiami interaktyviame įrankyje

4

Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) parengė interaktyvų įrankį, kuriame pateikiami pagrindiniai šalies žmogiškojo kapitalo stebėsenos duomenys. Kuriant įrankį buvo siekiama sprendimų priėmėjams ir visuomenei aktualiais pjūviais pateikti naujausią informaciją apie šalies gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Įrankyje yra pateikiama informacija apie samdomų darbuotojų draudžiamąsias pajamas pagal profesiją, veiklos sektorių, lytį ir amžiaus grupę 2014 ir 2018 m. Taip pat pateikiamos samdomų darbuotojų paklausos prognozės 2018–2022 m. Prognozės pateikiamos pagal ekonominės veiklos sektorių ir profesijų kategoriją.

Taip pat įrankyje pateikiama informacija apie šalies darbo rinkoje dalyvaujančius užsienio piliečius bei jų kaitą 2014-2018 m.

Įrankio skiltyje „Darbdavių reikalavimai darbo skelbimuose“ pateikiama 2017–2018 m. skelbtų darbo skelbimų analizė, kurioje nagrinėjama, kokius reikalavimus kandidatams kelia darbdaviai. Skiltyje „Absolventai“ pateikiama bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo absolventų skaičiaus prognozė iki 2021 m.