agenda baneris

Spausdinti

Bendradarbiaujant su EBPO bus rengiama Lietuvos įgūdžių strategija

iliustracija igudziu strategija

LR Vyriausybė nutarė kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) rengti Lietuvos nacionalinę įgūdžių strategiją. Numatoma, kad ši strategija bus parengta iki 2020 m. gruodžio 31 d. Strategijos rengimą koordinuos Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA), bendradarbiaudamas su Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis bei kitomis suinteresuotomis šalimis.

„Lietuvos švietimo sistemos rodikliai pastebimai atsilieka nuo išsivysčiusių šalių tiek pamatinių gebėjimų, tiek atitikties darbo rinkos poreikiams požiūriais. Kintant šalies pramonės struktūrai, įsibėgėjant automatizacijos ir skaitmeninimo procesams būtina užtikrinti, kad mūsų šalies gyventojai įgytų bei laiku atnaujintų aktualias žinias bei įgūdžius, leisiančius jiems visapusiškai realizuoti save kaip asmenis, kaip pilietinės visuomenės dalyvius ir išlikti konkurencingais ateities darbo rinkoje“, – sako STRATA direktorius Giedrius Viliūnas.  STRATA vadovo teigimu, strateginis šalies įgūdžių sistemos stiprinimas mažintų gyventojų iškritimo iš darbo rinkos ir socialinės atskirties rizikas bei didintų Lietuvos konkurencingumą, siekiant pritraukti aukštą pridėtinę vertę kuriančias investicijas.

Rengiant nacionalinę įgūdžių strategiją su pasaulinio lygio ekspertų pagalba bus siekiama įvertinti pagrindinius šalies įgūdžių sistemos iššūkius ir gautas įžvalgas panaudoti darniai švietimo, užimtumo, darbo rinkos mokymo sistemos kaitai. Strategija taps pagrindu 2021–2027 m. Europos Sąjungos sanglaudos fondų investicijoms į įgūdžių sistemą ir padės įgyvendinti Europos Komisijos rekomendacijas dėl įsidarbinimo ir socialinės ekonomikos skatinimo.

Panašaus pobūdžio įgūdžių strategijas EBPO yra padėjusi parengti daugiau nei 20-čiai šalių, tarp jų Latvijai, Lenkijai, Austrijai, Nyderlandams, Belgijai (Flandrijai), Norvegijai ir kitoms valstybėms bei regionams.

Numatoma, kad rengiant įgūdžių strategiją Lietuvoje bus organizuojamos 4 EBPO atstovų misijos, skirtos nustatyti politiniams prioritetams, rengti bei su suinteresuotomis šalimis derinti rekomendacijoms. EBPO taip pat atliks Lietuvos įgūdžių potencialo giluminę analizę, pasitelkdama įvairių administracinių registrų duomenis.

Nacionalinės įgūdžių strategijos parengimo vertė – 360 tūkst. Eur. 80 proc. šios sumos padengs Europos Komisija, o likusią dalį (70 tūkst. Eur) skirs Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.