agenda baneris

Spausdinti

Sieks didesnio ekspertinių žinių prieinamumo visuomenei

STRATA-vadovaiGruodžio 2 d. Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) vadovas dr. Giedrius Viliūnas ir Strateginių kompetencijų grupės vadovė dr. Sigita Trainiauskienė dalyvavo susitikime su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generaliniu direktoriumi prof. dr. Renaldu Gudausku bei kitais įstaigos atstovais. Susitikimo metu aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės vykdant analitinės informacijos sklaidą.

Diskutuota apie institucijų partnerystės galimybes, siekiant Nacionalinėje bibliotekoje saugomus ekspertinius ir analitinius išteklius gauti vieno langelio principu. Tokių sąlygų sudarymas galėtų padidinti šių šaltinių prieinamumą sprendimų priėmėjams bei plačiajai visuomenei.

Nutarta, kad šis siekis bus įtvirtinamas STRATA ir Nacionalinės bibliotekos bendradarbiavimo sutartyje.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.