agenda baneris

Spausdinti

Baigę magistro studijas tęsti mokslus doktorantūroje nusprendžia 6 proc. Lietuvos studentų

Nors paskutinį dešimtmetį pasaulyje doktorantų skaičius sparčiai augo, Lietuvos studentai siekti mokslinės karjeros nesiveržia – MOSTA atliktas tyrimas parodė, kad iš visų studentų, baigusių magistro studijas, vos 6 proc. vėliau tęsia studijas doktorantūroje.

Kas paskatina Lietuvos studentus rinktis magistro ir doktorantūros studijas Lietuvos universitetuose? Siekdama išsiaiškinti jų sprendimus lemiančias priežastis 2012 m. gruodį MOSTA atliko apklausas, kuriose  dalyvavo daugiau nei 1000 magistrantūros studentų bei daugiau nei 200 doktorantūros studentų.

 Išanalizavus apklausų dalyvių atsakymus paaiškėjo, kad daugiau nei pusė apklaustųjų mano, kad magistro studijos jiems atvers daugiau finansinių galimybių, maždaug tiek pat apklausos dalyvių nori pagilinti žinias, reikalingas profesinėje veikloje. Apie gilesnes žinias, reikalingas akademinei veiklai, galvoja 35 proc. magistrantūros studentų.

Tačiau kodėl jie renkasi studijas būtent Lietuvoje? Daugiau nei trečdalis apklaustųjų teigė, kad pasirinko studijas Lietuvoje, nes galėjo studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje. Panaši apklaustųjų dalis prisipažino nenorintys išvykti iš Lietuvos ir džiaugėsi, kad Lietuvoje rado jų lūkesčius atitinkančią aukštąją mokyklą. 38 procentams apklaustųjų kokybiškos studijos buvo viena iš svarbiausių priežasčių renkantis, kur siekti magistro laipsnio.

Didžioji dalis – 79 proc. apklaustųjų, baigę bakalauro studijas, tęsdami mokslus magistrantūroje rinkosi tą pačią studijų programą. Dėl studijų kokybės universitetą keitė 7 proc. respondentų. Daugiau nei pusė apklausos dalyvių pasirinko doktorantūros studijas,  nes nori dalyvauti mokslinėje veikloje. Šiek tiek mažiau nei pusė – 45 procentai – nori toliau gilinti akademines žinias.

Daugiausiai respondentų doktorantūros studijas Lietuvoje pasirinko dėl šeiminių aplinkybių – tokį motyvą įvardino 35 proc. apklaustųjų. 33 proc. nenorėjo išvykti iš Lietuvos, 32 proc. teigė, kad jų lūkesčius atitinkanti aukštoji mokykla yra Lietuvoje. Įdomu tai, kad yra doktorantų (2 proc.), kurie nežinojo kaip kreiptis į užsienio universitetą studijoms bei tai, kad jie  nepakankamai gerai moka užsienio kalbą – tokią studijų Lietuvoje priežastį įvardino 8 procentai apklausos dalyvių.

Išsamiau apie priežastis, lemiančias, kas ir kodėl Lietuvoje studijuoja antrojoje ir trečiojoje pakopose, galėsite sužinoti jau netrukus pasirodysiančioje MOSTA atliktoje studijoje.