agenda baneris

Spausdinti

EBPO ekspertai dalinosi įžvalgomis apie įrodymais grįstą valdymą Lietuvoje

22Nors pastangų, nukreiptų į geriau informuotų viešosios politikos sprendimų priėmimą, LR Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos deda vis daugiau – įrodymų paklausą ypač padidino COVID-19 pandemija, – visgi Lietuvos įrodymais grįsto valdymo sistemoje tebėra spragų. Taip tarpinio sistemos vertinimo ataskaitos pristatymą pradėjo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vyr. ekspertas Stephane Jacobzone, vadovaujantis projektui „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“.

Pristatymo metu EBPO ekspertai pažymėjo, kad Lietuvoje valstybės tarnybos analitiniai gebėjimai yra nepakankami, taipogi neužtikrinta prieiga prie kokybiškų, patikimų, nuolat atnaujinamų duomenų. Tai riboja valstybės tarnautojų galimybes kokybiškai atlikti įstatymų ar kitų teisės aktų poveikio vertinimus, tinkamai parengti jų pataisas. Pabrėžta, kad neužtikrinamas ir tinkamas analitinių produktų viešinimas bei komunikacija sprendimų priėmėjams, o tai reiškia, kad ir politinės kultūros nuostatų remtis įrodymais atliekant reguliavimo pakeitimus trūkumo problema lieka nesprendžiama. Visuomenėje ir tarp sprendimų priėmėjų trūksta supratimo apie įrodymais grindžiamos politikos ciklą, apimantį politikos sprendimų projektavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą, o galiojančių teisės aktų peržiūros dar netapo įprasta norma.

Tarpinio vertinimo rezultatų ir rekomendacijų pristatyme dalyvavo projekto valdymo ir darbo grupės nariai bei kiti asmenys, įžvalgomis ir komentarais prisidėję prie ataskaitos rengimo. Balandžio 22–23 d. vyks nuotolinės dirbtuvės, kuriose kartu su suinteresuotomis šalimis ir tarptautiniais ekspertais bus ieškoma įstatymų ir kitų teisės aktų baigiamojo (ex-post) poveikio vertinimo tobulinimo krypčių.

Lietuvos įrodymais grįsto valdymo sistemos vertinimas ir rekomendacijos jos tobulinimui rengiamos įgyvendinant STRATA kartu su LR Vyriausybės kanceliarija vykdomą Europos Komisijos finansuojamą projektą „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“. Projekto pabaiga numatoma 2021 m. rudenį. Daugiau apie projektą rasite paspaudę šią nuorodą.