agenda baneris

Spausdinti

STRATA tęsia poveikio vertinimo mokymus valstybės tarnautojams 

20Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) toliau organizuoja numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo mokymus valstybės tarnautojams. Pirmieji mokymai organizuoti dar praėjusių metų spalio ir lapkričio mėnesiais. Pagal mokymų dalyvių atsiliepimus pakoreguota programa kartojama ir šiais metais. 

Kovo mėnesį poveikio vertinimo mokymai organizuoti Seimo kanceliarijai. Vertindami pastaruosius mokymus, Seimo kanceliarijos darbuotojai atsiliepė labai palankiai. Mokymų vertinimo apklausoje visi tvirtino, kad turinys atitiko jų poreikius, pabrėžtas mokymų pritaikomumas. Visi teigė turėsiantys galimybę mokymų metu įgytas žinias pritaikyti savo darbe ir rekomenduotų šiuos mokymus kitiems.  

„Mokymai buvo labai naudingi. Viskas pateikta labai nuosekliai, išsamiai, iliustruojant puikiais pavyzdžiais ir praktine užduotimi, nenuobodūs, o priešingai, diskusijose pritaikant šių dienų aktualijas. Tikrai naudosiu savo kasdieninėje darbo veikloje“,  „Ačiū už aukštos kompetencijos pranešėjus ir įdomų, naudingą ir efektyvų mokymų procesą“, „Puikūs mokymai, kokybiška mokymų medžiaga, profesionalūs lektoriai ir fantastiškas organizacinis darbas“, – įspūdžiais dalinosi mokymuose dalyvavę Seimo kanceliarijos darbuotojai. 

Paklausti, kokios mokymų temos patiko labiausiai, dalyviai išskyrė problemos, kurią norima išspręsti, apibrėžties dalį. Iš mokymų dalyviai teigė išsinešę mintį, jog labai svarbu  tinkamai suformuluoti pačią problemą ir kad tik tuomet galima pasirinkti geriausius jos sprendimo būdus. Lektoriai vertinti kaip kompetentingi, džiaugtasi, jog mokymai pravesti įdomiai, išsamiai ir betarpiškai. 

Balandžio, gegužės ir spalio mėnesiais STRATA toliau rengs numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pagrindų mokymus ministerijų darbuotojams, atsakingiems už įstatymų projektų rengimą ir poveikio vertinimą, Vyriausybės kanceliarijos bei STRATA darbuotojams, dalyvaujantiems Vyriausybei teikiamų svarstyti įstatymų projektų ir poveikio vertinimo rezultatų vertinimuose. Mokymų programą sudaro dvi dalys: (1) įvadas į poveikio vertinimą ir (2) analitiniai metodai.  

Pirmoje dalyje Ramūnas Vilpišauskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius, supažindins su poveikio vertinimo nauda ir vaidmeniu teisėkūros procese, istoriškai apžvelgs ankstesnes Lietuvos ir kitų valstybių patirtis. Saulius Kolyta, STRATA vyriausiasis politikos analitikas, pasidalins gerosiomis poveikio vertinimo praktikomis bei nuosekliai apžvelgs pagrindinius poveikio vertinimo etapus. Teorinės žinios derinamos su praktiniais pavyzdžiais ir darbu grupėse. 

Antroje dalyje Vainius Bartasevičius, STRATA Tyrimų grupės vadovas, atsakys į klausimą, kokia informacija ir duomenys yra reikalingi, vertinant poveikį, kur juos rasti ir kaip įvertinti jų patikimumą. Dr. Dalia Bagdžiūnaitė, STRATA Policy Lab: dizaino ir elgsenos tyrimų pogrupio vadovė, pristatys, kokie yra dizaino, elgsenos mokslo ir ateities simuliacijų metodai ir jų nauda, sprendžiant viešosios politikos klausimus. Dr. Linas Jasiukevičius, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas, supažindins mokymų dalyvius su socialinio-ekonominio poveikio naudos (žalos) įverčiais. Dr. Lorenzo Allio, konsultavimo įmonės „Allio Rodrigo Consulting“ Šveicarijoje įkūrėjas ir vadovas, apibendrins, kokie yra pagrindiniai poveikio tipai, kaip analizuoti sąnaudas, naudas ir veiksmingumą bei kaip elgtis, kai poveikio negalima išmatuoti pinigine išraiška.  

Mokymai finansuojami iš projekto „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0025) Europos socialinio fondo lėšų.