agenda baneris

Spausdinti

EBPO identifikavo įgūdžių problematiką Lietuvoje

26 1Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), bendradarbiaudama su šalies institucijomis ir Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), įgyvendino Lietuvos įgūdžių strategijos projektą. Projekto rezultatai ir galutinės rekomendacijos bus pristatomi š. m. birželio 11 d.

Įgūdžių situacija Lietuvoje

Iššūkių, susijusių su įgūdžiais, turi visas pasaulis, tačiau, kaip rodo EBPO duomenys, Lietuva susiduria su didesniais iššūkiais nei daugelis kitų šalių. Pavyzdžiui, priklausome toms šalims, kurių darbo vietos, prognozuojama, bus labiausiai paveiktos automatizacijos. Net penktadalis Lietuvos darbo vietų gali būti paveiktos labai stipriai ir dar apie keturiasdešimt procentų – paveikta reikšmingai. Įgūdžių sričiai globalių iššūkių taip pat kelia globalizacija, migracija, visuomenės senėjimas bei socialinių struktūrų kitimas.

Projekto metu EBPO atlikta išsami diagnostinė studija rodo, kad Lietuvos švietimo sistemai prasčiau negu vidutiniškai EBPO šalyse sekasi jaunimui suteikti bazinių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų įgūdžių, nepakankamai išvystyta mūsų šalies suaugusiųjų švietimo kultūra, o ypač atsiliekame įgytų įgūdžių atitikties darbo rinkos poreikiams ir panaudojimo darbo vietose srityse.

Pasiektas bendras supratimas

„Ši EBPO studija aiškiai sudėlioja šalies įgūdžių sistemos problemų žemėlapį ir padeda pasiekti bendrą supratimą, kur šioje sistemoje yra spragos ir kas neveikia optimaliai. Šiuo pagrindu jau galime formuoti visuminį strateginį požiūrį ir identifikuoti sprendimų kryptis“, – pastebi STRATA vadovas Giedrius Viliūnas.

Rengiant Lietuvos įgūdžių strategiją, po išsamių diskusijų buvo pasirinkta koncentruotis į keturias prioritetines sritis: jaunų žmonių įgūdžių ugdymą karjerai ir gyvenimui, suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimą į mokymąsi, efektyvesnį įgūdžių panaudojimą darbo vietose ir įgūdžių sistemos valdymą.

„Nors EBPO, kuri padėjo mums rengti šią strategiją, yra ekonominio bendradarbiavimo organizacija, įgūdžiai šios autoritetingos tarptautinės organizacijos suprantami labai plačiai. Greta darbe pritaikomų įgūdžių kalbama apie socialinius, emocinius, kognityvinius, metakognityvinius įgūdžius. Dėl to strategija yra aktuali ne vien tiktai darbo rinkai, bet ir visai visuomenei – socialinei sanglaudai, žmonių psichologinei gerovei, šalies atsparumui geopolitinėms bei globalioms grėsmėms“, – pabrėžia G. Viliūnas.

Rezultatų ir rekomendacijų pristatymas – netrukus

Lietuvos įgūdžių strategijos projekto rezultatai ir galutinės rekomendacijos visuomenei virtualiai bus pristatomos š. m. birželio 11 d., penktadienį, 11:00–12:40 val.

Renginyje EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktoriaus pavaduotojas Mark Pearson pristatys išsamią EBPO atlikto Lietuvos įgūdžių sistemos tyrimo ataskaitą, EBPO įgūdžių strategijos rengimo ir įgyvendinimo patirtimi pasidalins ekspertė iš Latvijos Jeļena Muhina, renginio dalyvių dėmesio lauks švietimo, mokslo ir sporto ministerės, ekonomikos ir inovacijų, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, akademinės ir verslo bendruomenių atstovų diskusija. Daugiau informacijos apie renginį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

„Kaip mums visiems gerai žinoma, Lietuva pasižymi puikiais gebėjimais kurti strategijas, bet daug silpnesniais gebėjimais jas įgyvendinti ir panaudoti. Daug aukštos kokybės dokumentų, deja, nugrimzdo į archyvus. Visgi ši strategija nuo pat projekto pradžios įtraukė išskirtinai daug suinteresuotųjų – tiek visas kertines ministerijas, Vyriausybės kanceliariją, tiek Lietuvos Respublikos trišalę tarybą bei socialinius ir akademinius partnerius. Norisi tikėti, kad toks susitelkimas išliks ir apsisprendžiant dėl šių aukšto lygio rekomendacijų panaudojimo bei jas įgyvendinant“, – priduria G. Viliūnas.