agenda baneris

Spausdinti

Pirmieji Policy Lab projektai: viešasis sektorius atsiveria bendrai kūrybai ir politikos inovacijoms

DSCF3394 2Viešojo sektoriaus atsparumas  krizėms, jaunimo psichikos sveikatos iššūkių  stigmatizavimas – šiems ir kitiems itin kompleksiniams klausimams spręsti nepakanka tradicinių viešosios politikos formavimo būdų. Dėl to šių klausimų analizė patikėta Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) Policy Lab: dizaino ir elgsenos tyrimų pogrupiui.

Policy Lab, arba viešosios politikos laboratorijos, – pasaulyje nebe naujas reiškinys. Tai komandos, organizacijos, padaliniai, įsikūrę prie Vyriausybių, ministerijose ar kitose institucijose, kurios siekia viešosios politikos inovacijų ir labiau į visuomenę orientuotų viešosios politikos sprendimų. To siekdamos jos panaudoja tarpdisciplinines praktikas, dizaino ir elgesio mokslo metodus. Viešosios politikos laboratorijos viena ar kita forma atradusios savo vietą daugybėje šalių. Tarp jų – Danija, Suomija, Olandija, Jungtinė Karalystė, Meksika ir kitos šalys. Tokia laboratorija sėkmingai veikia ir Europos Komisijos Jungtiniame tyrimų centre. Jau 2016 m. nacionaliniu, regioniniu ir savivaldos lygmeniu tokių laboratorijų veikė daugiau nei 75-ios. Šiandien, tikėtina, Europos Sąjungoje ir pasaulyje jų įkurta dar daugiau. Policy Lab iniciatyvą Lietuvoje palaiko ne tik vietinės institucijos, ypač Vyriausybė, bet ir tarptautiniai partneriai: bendradarbiaujama su Pasaulio banko Biurokratijos laboratorija, konsultuojamasi su Estijos inovacijų laboratorija, Europos Komisijos Policy Lab.

Policy Lab laboratorija yra išskirtinė galimybė valstybės institucijoms sprendimų ieškoti ir juos priimti kitais būdais, tapti inovatyvesnėmis. Policy Lab laboratorijoje valstybės institucijos sprendžia realias praktines problemas, į tyrimo ir eksperimentavimo procesus įtraukiant suinteresuotąsias šalis. Inovatyvesnis viešasis sektorius turi teigiamą poveikį verslui ir visai visuomenei. Dovilė Gaižauskienė, STRATA politikos analitikė, pabrėžia, kad sprendžiant problemas, ypač viešojo sektoriaus, reikšmingas vaidmuo tenka dizainui – jis humanizuoja problemas, tyrinėja kontekstus, jausenas ir kitus žmogiškuosius aspektus, kuria naujas, galbūt net ir netikėtas koncepcijas ir patirtis. Taip politikos laboratorijoje gimsta tvaresni, kokybiškesni ir labiau į žmogų orientuoti viešosios politikos sprendimai. Tikimasi, kad pasiteisinę inovatyvūs metodai ir bendradarbiavimo principai taps plačiai šalies viešajame sektoriuje diegiama praktika.

Dėmesys jaunimo psichikos sveikatai

Per praėjusius metus Policy Lab komanda įgyvendino pirmuosius projektus. Vienas jų skirtas Lietuvos jaunimo psichikos sveikatos paslaugų tiekimo grandinės vertinimui, ieškant inovatyvių sprendimų, skirtų didinti emocinę gerovę mokyklų kontekste. Įgyvendinant šį projektą bendradarbiaujama su Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis bei Pasaulio banko Biurokratijos laboratorija. Pirmajame projekto etape buvo atliktas žvalgybinis veiksmo tyrimas, aktyviai dirbant kartu su bendradarbiaujančiomis ministerijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, įgyvendinančiomis psichikos sveikatos politiką ir sprendimus. Ypatingas dėmesys viso projekto metu yra skiriamas patiems psichikos sveikatos paslaugų gavėjams – jaunuoliams. „Panaudodami dizaino metodus siekiame iš jų išgirsti, su kokiais iššūkiais yra susiduriama, naudojantis psichikos sveikatos paslaugomis, ko trūksta esamose prevencinėse veiklose, teikiamame turinyje, jo pateikimo formose bei visoje paslaugų teikimo sistemoje ir kokie būtų jų poreikiai ir pasiūlymai, užtikrinantys geresnį emocinį klimatą mokyklose“– pažymi Dalia Bagdžiūnaitė, STRATA Policy Lab pogrupio vadovė.

Pirmojo projekto etapo pabaigoje pateiktos rekomendacijos apie pagrindiniams iššūkiams spręsti reikalingas bendradarbiavimo kryptis, pasirengta valstybės tarnautojų apklausai bei bendros kūrybos etapui su mokyklomis. Tai įgyvendindama 2021 m. „Pirmojo etapo metu STRATA Policy Lab taikyti bendros kūrybos principai buvo puikus būdas produktyviam bendradarbiavimui. Jie suteikė galimybę partneriams maksimaliai prisidėti įgyvendinant projektą. Pasaulio bankas daug pasimokė iš šių praktikų ir tikimės, kad ir ateityje tęsime bendradarbiavimą šia itin visuomenei svarbia psichikos sveikatos tema“, – teigė Daniel Rogger, Pasaulio banko Poveikio vertinimo skyriaus ekonomistas.

Arčiau viešųjų paslaugų kliento

Kitas Policy Lab projektas gimė koronaviruso pandemijos metu. Juo siekta ne tik padėti viešojo sektoriaus įstaigoms, dirbančioms užimtumo ir socialinės apsaugos srityse, susidoroti su šios krizės iššūkiais, bet ir atrasti būdus, kaip kurti tvaresnius, į ateitį nukreiptus sprendimus didelio neapibrėžtumo sąlygomis. Į šį projektą reikšmingai įsitraukė Užimtumo tarnyba, „Sodra“ bei Valstybinė darbo inspekcija. Parengtose rekomendacijose pateikti trumpalaikių ir ilgalaikių veiksmų institucijoms pasiūlymai, atsižvelgiant į išskirtos tikslinės grupės – jaunimo, kitaip tariant, būsimų paslaugų vartotojų – poreikius ir lūkesčius. Projekte bendradarbiauta su Vilniaus dizaino kolegijos studentais – tyrimo tiksline grupe ir pasiūlymų bendrakūrėjais.

„Patys tapome vartotojais, kad atkartotume vartotojo užduotis, praktikuojant sąveiką su produktu ir paslauga. Galime sakyti, jog dirbome nematerialaus dizaino srityje, paliečiant svarbius socialinius ir ekonominius gyvenimo aspektus, kuriame paslaugos vartotojas gyvena. Ar esantys teikiamų paslaugų mechanizmai skatina vaisingą sąveiką tarp institucijos ir vartotojo?“ – įspūdžiais dalinasi Titas Silovas, Vilniaus dizaino kolegijos Grafinių komunikacijų dizaino katedros vedėjas.

Anot STRATA Policy Lab pogrupio vadovės D. Bagdžiūnaitės, dalyvių įsitraukimas ir atsiliepimai rodo, kad Policy Lab praktikos, išbandytos ir aktyviai taikomos kitose šalyse, yra reikalingos ir Lietuvai. Kompleksiniams klausimams spręsti, tradicines praktikas svarbu papildyti inovatyviomis, plečiant sprendimų priėmimo paieškos būdus. Būtent šį poreikį ir toliau bus stengiamasi atliepti Policy Lab veiklomis.

Plačiau su Policy Lab veiklomis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.