agenda baneris

Spausdinti

STRATA kartu su partneriais Suomijoje ir Estijoje įgyvendino projektą „Moldovos profesinio mokymo sistemos stiprinimas ir efektyvumo didinimas“

31 1Dvejų metų trukmės Europos Sąjungos (ES) Dvynių programos projektu siekta padėti Moldovos Respublikos švietimo, kultūros ir mokslo ministerijai ir kitiems sistemos dalyviams įgyvendinti strateginius tikslus dviem pagrindinėmis kryptimis: mokymo kokybės ir mokymo paklausos ir pasiūlos dermės.

Projekto metu per 30 švietimo ekspertų iš Lietuvos, Suomijos ir Estijos dalinosi savo patirtimi ir žiniomis profesinio mokymo kokybės užtikrinimo, kvalifikacijų sistemos plėtros, institucinių gebėjimų stiprinimo, profesijos mokytojų ir bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi srityse. Projekte dalyvavo apie 400–500 įvairių Moldovos institucijų (tarp jų – ministerijų, kitų valstybinių institucijų, profesijos mokytojų, mokinių, darbdavių ir kt.) atstovų.

STRATA ypatingai daug dėmesio skyrė kvalifikacijų sistemos plėtros Moldovoje problematikai. Tarp pagrindinių darbų paminėtina išsami situacijos analizė, identifikuoti iššūkiai, kartu su Moldovos atstovais parengti nacionalinės kvalifikacijų sandaros plėtros 2022–2027 m. programos ir jos įgyvendinimo plano projektai.   

Pasak STRATA vadovo Giedriaus Viliūno, projekto metu ekspertai dirbo drauge su Moldovos švietimo sistemos dalyviais, taip užtikrintos puikios sąlygos mokytis vieniems iš kitų. „Labai džiaugiuosi šia šalių partneryste. Lietuvos ir Moldovos švietimo sistemų raida dar sovietmečio laikais buvo išties panaši – rėmėsi tais pačiais principais. Tik nepriklausomybę atgavusios šalys pasuko šiek tiek skirtingais švietimo plėtros keliais. Iš arčiau susipažinti, kaipgi sekėsi pasirinkus vieną ar kitą kelią, aptarti švietimo valdymo, kokybės užtikrinimo ar kitose srityse taikomas naujoves, visuomet įdomu ir naudinga abipusiškai“, – teigia G. Viliūnas ir priduria matantis poreikį tęsti tokio pobūdžio projektus ir ateityje.

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. ES Dvynių programa siekiama priartinti ES Rytų ir Pietų partnerystės šalių sistemas arčiau ES standartų, stiprinti valstybių institucijų bendradarbiavimą bei stiprinti dalyvių institucinius bei administracinius gebėjimus.