agenda baneris

Spausdinti

Inovacijų bendruomenė aptarė, kaip skatinti vykdyti inovatyvius viešuosius pirkimus

36Viešieji pirkimai yra būdas skatinti inovacijas viešajame sektoriuje. Užtikrinus inovacijų paklausą viešajame sektoriuje, galima sulaukti verslo ir kitų inovacijų kūrėjų pagalbos inovatyviai sprendžiant visuomenės iššūkius strategiškai Lietuvai svarbiose srityse, tokiose kaip sveikatos apsauga, energetika ar klimato kaita. Šiuo metu inovatyvių viešųjų pirkimų Lietuvoje vykdoma labai mažai – tokie pirkimai nesiekia net 0,1 proc. visų viešųjų pirkimų. Tačiau Lietuva šioje srityje turi ambicingų tikslų: 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane iki 2025 m. numatyta šį skaičių padidinti iki 5 proc., o 2030 m. – iki 20 proc.

Kaip pasieksime užsibrėžtus tikslus? Kokie trukdžiai užkerta kelią inovatyvių viešųjų pirkimų apimčių didinimui? Kokios galimos sprendimų, skatinančių aktyviau vykdyti šiuos pirkimus, kryptys? Būtent nuo šių klausimų aptarimo birželio 14 d. pradėtos Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) organizuojamos dirbtuvės, kurias sudarys keturios teminės sesijos.

Pradėdami pirmąją sesiją EBPO ekspertai pasidalino įžvalgomis apie inovatyvių viešųjų pirkimų situaciją Lietuvoje. Ekspertai iš Austrijos ir Suomijos pasidalino gerosiomis inovatyvių viešųjų pirkimų vykdymo skatinimo praktikomis savo šalyse. Galiausiai diskutuota apie kelias sprendimų kryptis. Pirmoji kryptis – įkurti Lietuvoje inovatyvių viešųjų pirkimų kompetencijos centrą, kuris padėtų padidinti informuotumą apie šiuos pirkimus ir sustiprinti gebėjimus juos vykdyti. Antroji kryptis – tobulinti viešųjų pirkimų vertinimo sistemą. Diskutuota, kokie kriterijai ir aspektai svarbūs vertinant inovatyvius viešuosius pirkimus ir kokių pirmųjų žingsnių galima būtų imtis plečiant sistemą. Sesijoje dalyvavo apie 50 mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) politikos formuotojų, jos įgyvendintojų ir kitų MTI sistemos dalyvių. 

„Aktyvus dalyvavimas diskusijoje aiškiai parodo, koks didelis inovacijų bendruomenės suinteresuotumas inovatyvių viešųjų pirkimų tema. Šią norint gerai išmanyti labai svarbu suprasti, kokia Lietuvoje yra politinė, teisinė aplinka, kiek turime galimybių ir politinės valios įgyvendinti vienokius ar kitokius sprendimus. Tikiu, kad dirbtuvių sesijos dalyvių išsakytos įžvalgos suteikė daugiau šio žinojimo, gilesnio supratimo, ir tai taps svarbiu pagrindu ieškant geriausių sprendimų Lietuvos inovacijų politikai“, – teigė STRATA projektų vadovas Artūras Malysis.

Likusios dirbtuvių sesijos bus skirtos kitoms politikos temoms: (1) į misiją orientuotai inovacijų politikai, (2) pramonei 4.0 ir dirbtiniam intelektui, (3) inovacijų agentūrų konsolidavimui ir MTI tarybos vaidmeniui MTI sistemoje. Šios sesijos planuojamos antroje birželio pusėje. 

Dirbtuvės organizuojamos įgyvendinat Europos Komisijos struktūrinių reformų rėmimo programos projektą „Lietuvos inovacijų politikos efektyvumo didinimas“. Projektas skirtas paremti Lietuvos pastangas didinant inovacijų sistemos efektyvumą, įvertinti pastarųjų metų pažangą, pasiekimus, nustatyti trukdžius, numatyti tolesnius inovacijų politikos veiksmus ir padėti atliepti naujus MTI iššūkius bei ekonomines ir socialines tendencijas. Projektą įgyvendina EBPO bendradarbiaujant su STRATA, Vyriausybės kanceliarija, Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir sporto bei Finansų ministerijomis. Numatoma projekto pabaiga – 2021 m. III ketvirtį.