agenda baneris

Spausdinti

Pasirašyta STRATA ir MRU bendradarbiavimo sutartis

54Liepos 14 d. Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) direktorius dr. Giedrius Viliūnas ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pasirašė STRATA ir MRU bendradarbiavimo sutartį. Ja siekiama plėtoti partnerystę tarp akademinio pasaulio ir viešojo sektoriaus analitikos, stiprinant įrodymais grįstą valdymą Lietuvoje.

„MRU per tris savo raidos dešimtmečius yra sukaupęs didelę patirtį viešojo valdymo, teisėkūros mokslinių tyrimų ir studijų srityse. Šis universitetas taip  pat turi gerai organizuotą socialinių mokslų laboratorijų tinklą ir doktorantūros mokyklą. Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas padės tobulinti abiejų pusių atliekamų tiriamųjų darbų kokybę, prisidės prie viešojo sektoriaus analitikos plėtros, taip stiprinant įrodymais, duomenimis grįsto valdymo pagrindus“, – sako G. Viliūnas.

„Prie valstybės raidos universitetas prisideda plėtodamas aukštos kokybės mokslinę veiklą, jame dirbančių mokslininkų ir tyrėjų ekspertiniais bei analitiniais gebėjimais. Mykolo Romerio universitetas tvariai plečia partnerystes, aktyviai sprendžia aktualias visuomenės problemas, kuria socialines inovacijas. Šis susitarimas tarp partnerių įtvirtins glaudesnį bendradarbiavimą siekiant stiprinti įrodymais grįstą valdymą Lietuvoje,“ – teigia I. Žalėnienė.

Sutartimi abi šalys įsipareigoja sutelkti savo turimus išteklius, kompetencijas ir įgūdžius, profesines žinias bei patirtį, įgyvendinant bendrus mokslinius tyrimus ir projektus, susijusius su valstybės raidai strateginės reikšmės turinčiais klausimais, organizuojant mokslinius seminarus, konferencijas, ugdant viešosios politikos analizės kompetencijas viešajame sektoriuje, keičiantis moksline informacija ir duomenimis abiem pusėms svarbiose srityse.