agenda baneris

Spausdinti

STRATA bendradarbiaus su Lietuvos karo akademija

 DSC8970Liepos 15 d. Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) direktorius dr. Giedrius Viliūnas ir Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Juozas Kačergius pasirašė jų atstovaujamų organizacijų bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama plėtoti abiem pusėms naudingą partnerystę, stiprinti mokslo ir viešojo sektoriaus bendras veiklas stiprinant duomenimis bei įrodymais grįstą valdymą Lietuvoje.

„Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra vienintelė šalies aukštoji mokykla, ruošianti būsimuosius karininkus. Todėl išties tai yra unikalus kompetencijos centras, orientuotas į aukštos kokybės vadybos ir politikos mokslų krypties universitetinių studijų vykdymą, gynybos ir saugumo srities mokslinių tyrinėjimų vykdymą, šios srities inovacijų ekosistemos kūrimą“, – taip svečiams Lietuvos karo akademiją pristatė jos viršininkas plk. J. Kačergius.

„Mūsų centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija bus vertingas partneris nagrinėjant šalies gynybai aktualias problemas bei rengiant rekomendacijas dėl šalies saugumo užtikrinimo. Tikimės, kad bendradarbiaudami su Akademijos mokslininkais galėsime plėsti atliekamų tiriamųjų bei analitinių darbų spektrą, rengsime įrodymais ir duomenimis grįstas rekomendacijas, užtikrinsiančias darnią šalies plėtrą“, – tokius lūkesčius dėl būsimo bendradarbiavimo išsakė STRATA direktorius dr. G. Viliūnas.

Pasirašydamos sutartį abi šalys sutarė telkti turimas kompetencijas įgyvendinant aktualius tyrimus ir projektus, susijusius su mažų šalių saugumu bei gynyba, organizuoti įvairius informacijos sklaidos renginius, keistis gerąja patirtimi abiem pusėms aktualiose veiklos srityse.