agenda baneris

Spausdinti

Politikos analitikas (-ė)

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti politikos analitiką (-ę). Politikos analitiko darbo tikslas – analizuoti viešosios politikos tendencijas ir vykdyti viešosios politikos vertinimus ir taikomuosius tyrimus, rengti įrodymais grįstas rekomendacijas ir išvadas aktualiais viešosios politikos klausimais.

Darbo pobūdis:

 • Atlikti viešosios politikos tyrimus, vertinimus, rengti rekomendacijas aktualiais viešosios politikos klausimais, teikti argumentuotus siūlymus viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • Siūlyti ir vertinti viešosios politikos stebėsenos rodiklius, rengti rodiklių interpretacijos pagrindimus, jų apskaičiavimo metodikas, įskaitant duomenų šaltinių identifikavimą;
 • Rengti apžvalgas ir kitus pranešimus;
 • Nuolat stebėti, rinkti medžiagą (informaciją) apie naujai sukurtas žinias ir situaciją priskirtoje viešosios politikos srityje, vertinti naujas žinias, įžvelgti tendencijas ir teikti siūlymus;
 • Teikti metodines konsultacijas ministerijų, prireikus – kitų valstybės valdžios institucijų darbuotojams viešosios politikos analizės atlikimo, įrodymais grįsto valdymo klausimais;
 • Teikti informaciją, reikalingą pranešimų spaudai rengimui, rengti pranešimus tikslinėms grupėms apie veiklos rezultatus;
 • Nuolat informuoti tiesioginį vadovą apie koordinuojamų veiklų eigą ir rezultatus;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis kaip magistro laipsnis, mokslų daktaro laipsnis būtų privalumas);
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo analitinio ar mokslinių tyrimų darbo patirtis, pageidautina atliekant viešosios politikos analizę;
 • Gerai išmanyti kiekybinius ir/arba kokybinius socialinių mokslų tyrimų metodus, pageidautinas sąnaudų ir naudos analizės taikymas;
 • Išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis LR Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo valdymo klausimus;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo valdymo ir administravimo sistemą, politikos formavimo ir įgyvendinimo procesą;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, išvadas ir rekomendacijas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, vadovaujantis projektinio darbo principais;
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Darbo sutarties terminas iki 2022 m. gruodžio 31 d. (su galimybe pratęsti).

Siūlomas darbo užmokestis: 1944 Eur prieš mokesčius

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   iki 2022 m. sausio 31 d. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais. Atsirinkę tinkamą kandidatą, atranką baigsime anksčiau.