agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

1. Valstybės valdymas ir viešasis administravimas

8-oji tarptautinė vertinimo konferencija „Vertinimas po 2020 m.: evoliucija ar revoliucija?" (2019 m.)

Amatininkų ir laisvųjų profesijų asmenų įsisteigimo laisvę įtvirtinančių Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo Lietuvoje teisinės pasekmės ir administracinės praktikos įgyvendinant šių asmenų įsisteigimo laisvę kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse apibendrinimo tyrimas (2003 m.)

Ar pasirengta priimti sprendimus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo pertvarkos (2017 m.)

Ar sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemai efektyviai veikti (2017 m.)

Atvirojo koordinavimo metodo įtaka viešajam administravimui ir viešajai politikai (2006 m.)

Deklaruojamų išlaidų tinkamumo įvertinimo atrankinių metodų taikymas ES šalyse, įgyvendinant projektus, finansuojamus ESF lėšomis, bei šių metodų pritaikymas Lietuvoje egzistuojančiai administravimo sistemai (2008 m.)

Elektroninio parašo diegimo vertinimas (2003 m.)

ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas (2013 m.)

Imigracijos procesų valdymas (2015 m.)

Įmonių restruktūrizavimo proceso valdymas (2015 m.)

Investicijos į žmogiškųjų išteklių valdymo bei administracinių gebėjimų tobulinimą valstybės tarnyboje: esama padėtis, ateities tendencijos ir rekomendacijos  (2008 m.)

Kontrafaktinio vertinimo metodų pritaikomumo ir statistinių duomenų pakankamumo ES struktūrinės paramos poveikiui matuoti vertinimas (2013 m.)

Lietuvos atstovavimo ES institucijose poreikiai ir poveikis valstybės tarnybai (2002 m.)

Migracijos procesų administravimas (teritorinių policijos įstaigų migracijos tarnybų valdymas ir veiklos organizavimas) (2006 m.)

Policijos informacinių išteklių valdymas (2015 m.)

Valstybės tarnautojų mokymas (2009 m.)

Valstybės tarnautojų pažymėjimų panaudojimas elektroninėje erdvėje (2010 m.)

Veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo tarpinis pažangos vertinimas (2019 m.)

Vidaus reikalų ministerijos informacinių išteklių valdymas (2016 m.)

Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos ir organizacijos (2008 m.)

Viešojo administravimo subjektų vykdomų funkcijų pasiskirstymas (2009 m.)