agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

11. Sveikata

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio sveikatos apsaugos sektoriui vertinimas (2016 m.)

Aprūpinimas vaistais ligoninėse (2012 m.)

Ar ankstyvosios reabilitacijos paslaugos ir įtraukusis ugdymas atitinka neįgalių vaikų poreikius ir užtikrina jų socialinę integraciją (2016 m.)

Ar efektyvi šeimos gydytojų veikla? (2013 m.)

Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas (2016 m.)

Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei (2017 m.)

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo sistema (2007 m.)

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas (2018 m.)

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą (2018 m.)

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų traumas patyrusiems pacientams, optimizavimo galimybių studija (2007 m.)

Bendrajam pagalbos centrui skirtų lėšų ekonomiškumo ir centro steigimo rezultatyvumo vertinimas (2002 m.)

Bendrojo pagalbos centro veiklos organizavimas (2012 m.)

Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo įgyvendinimo vertinimas (2006 m.)

Dėl sveikatos apsaugos reformos vertinimo (2002 m.)

Elektroninės sveikatos informacinės sistemos plėtra ir audito rekomendacijų įgyvendinimas (2011 m.)

Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas (2017 m.)

Finansinės rizikos valdymas valstybės valdomose įmonėse ir viešosiose įstaigose (2014 m.)

Greitosios medicinos pagalbos organizavimas (2008 m.)

Išlaidos kompensuojamiesiems vaistams (2005 m.)

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013–2023 metų programos įgyvendinimas (2016 m.)

Kaip organizuojami brangiais medicinos prietaisais atliekami tyrimai? (2013 m.)

Kaip valdomas triukšmas Lietuvoje? (2012 m.)

Kaip valstybės įstaigos vykdo korupcijos prevenciją? (2013 m.)

Kaip vykdoma onkologinė sveikatos priežiūra (2014 m.)

Kardiologinės sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų, teikiamų ES lėšomis modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, kokybės ir prieinamumo įvertinimo tyrimas (2008 m.)

Lietuvoje teikiamų onkologijos paslaugų infrastruktūros tyrimas  (2008 m.)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių poveikio „auksinei valandai“ vertinimas (2015 m.)

Medicinos įrangos, prekių ir paslaugų įsigijimas savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose (2016 m.)

Metadono vartojimo Lietuvoje 2009–2010 metais tyrimo ataskaita (2011 m.)

Mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mirtingumo sumažėjimo paramą gavusiuose regionuose tyrimas (2009 m.)

Nacionalinė aprūpinimo krauju sistema (2009 m.)

Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos valdymo bei 2001 m. priemonių efektyvumo vertinimas (2002 m.)

Narkomanijos prevencijos ir pagalbos organizavimas (2006 m.)

Odontologinės priežiūros sistema (2008 m.)

Pirminė sveikatos priežiūra (2005 m.)

Privalomasis sveikatos draudimas (2011 m.)

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų optimizavimo galimybių studija  (2007 m.)

Savižudybių prevencija ir pagalba asmenims, susijusiems su savižudybės rizika (2017 m.)

Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas (2010 m.)

Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo vertinimas (2011 m.)

Sveikatos apsaugos ministerijos programos "Sveikatos sistemos plėtra" vertinimas (2006 m.)

Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Respublikinės Vilniaus ligoninės veiklos vertinimas (2004 m.)

Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Respublikinės Vilniaus poliklinikos veiklos vertinimas (2004 m.)

Sveikatos sektoriaus prioritetų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu strateginis vertinimas  (2013 m.)

Sveikatos sistemos pertvarkos poveikio 2007-2013 m. ES struktūrinei paramai vertinimas (2011 m.)

Valstybinės ligonių kasos veikla (2008 m.)

Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas (2006 m.)

Visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas savivaldybėse (2015 m.)