agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

13. Teisingumas

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje organizavimas (2015 m.)

Ar sudarytos prielaidos efektyviai organizuoti ikiteisminio tyrimo procesą? (2012 m.)

Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga (2019 m.)

Automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų apsauga (2013 m.)

Biometrinių asmens dokumentų gamyba (2015 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei konvencijos ETS Nr. 108 įgyvendinimo pasekmių įvertinimo tyrimas (Asmens duomenų apsauga) (2002 m.)

Gamintojo atsakomybės principo taikymas (2017 m.)

Įmonių bankroto proceso valdymas ir kontrolė (2014 m.)

Išteklių panaudojimas Generalinės prokuratūros funkcijoms atlikti (2005 m.)

Kaip valstybės įstaigos vykdo korupcijos prevenciją? (2013 m.)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdymo reformos integruojantis į Europos Sąjungą efektyvumo vertinimas (2003 m.)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vykdomos programos "Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas" vertinimas (2003 m.)

Kalėjimų departamento veikla (2006 m.)

Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje (2017 m.)

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro administravimas (2007 m.)

Nacionalinė kovos su korupcija programa (2008 m.)

Partnerystės principo įgyvendinimo vertinimas (2017 m.)

Prekyba žmonėmis – prevencija ir pagalba nusikaltimo aukoms (2015 m.)

Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės ir prevencijos 2002-2004 metų programa (2005 m.)

Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimas (2014 m.)

Programos „Bausmių sistema“ įgyvendinimas (2016 m.)

Rinkimų organizavimas ir vykdymas (2013 m.)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ir jo įgyvendinimo nuostatas išdėstančio Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (Bendrijos muitinės kodeksas) (2002 m.)

Teisėkūros procesas (2018 m.)

Teismo antstolių reformos vykdymas (2005 m.)

Teismo ekspertizių atlikimo organizavimas (2016 m.)

Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba (2009 m.)

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas ir civilinės būklės aktų registravimas (2007 m.)

Valstybės įmonės registrų centro veikla, teikiant viešąsias paslaugas (2004 m.)

Valstybės informacinių išteklių valdymas Teisingumo ministerijoje (2014 m.)

Valstybės institucijų perkamos tyrimų, konsultavimo ir teisinės paslaugos (2010 m.)

Valstybės politikos asmens dokumentų išrašymo srityje įgyvendinimas (2010 m.)

Valstybinių registrų administravimas (2007 m.)

Vartotojų teisių apsauga (2009 m.)

Viešojo intereso gynimo organizavimas (2014 m.)

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinių sistemų kontrolė (2009 m.)