agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

14. Užsienio politika

Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos vykdomų aplinkosauginių priemonių bei tarptautinio turizmo vystymo programų efektyvumo Nemuno baseine įvertinimas (2004 m.)

Europos Sąjungos valstybėms narėms tenkančių vietų ir balsų skaičius ES institucijose: galimi modeliai, vertinant jų įtaką Lietuvai (2014 m.)

Galimas Lietuvos indėlis į ES – Afrikos strateginę partnerystę (2014 m.)

Galimybių studija dėl Lietuvos suinteresuotų atstovų (verslo, NVO, kt. institucijų) dalyvavimo ES naujos finansinės perspektyvos išorės veiksmų finansinių instrumentų įgyvendinime (2015 m.)

Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nuostatų įgyvendinimas (2004 m.)

Kaip rengiamasi pirmininkauti ES Tarybai (2012 m.)

Lietuvos atstovavimo gebėjimai ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES kontekste (2007 m.)

Lietuvos dalyvavimas ES Pietų kaimynystės politikos įgyvendinime (2015 m.)

Lietuvos dalyvavimas teikiant Dvynių paramą: galimybės ir problemos (2007 m.)

Lietuvos integracijos į ES poveikio Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities santykiams tyrimas (2000 m.)

Lietuvos įvaizdžio formavimas (2009 m.)

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai poveikio vertinimas (2014 m.)

Lietuvos-Rusijos ekonominiai santykiai Lietuvos narystės ES proceso kontekste (2000 m.)

Muitų politikos pokyčių dėl Lietuvos narystės ES poveikis šalies užsienio prekybai žemės ūkio ir maisto produktais (2003 m.)

Pasirengimas tarptautinėms misijoms (2005 m.)

Perspektyviausių bendradarbiavimo sričių Lietuvos įsitraukimui į ES-ASEAN dialogą studija (2014 m.)

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2000-2002 metų programos vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje valstybinio audito ataskaita (2003 m.)

Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus ES nare, įtakos įvertinimas (2002 m.)

Šengeno priemonės programos projektai (2006 m.)

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo tarp ES ir JAV galimo poveikio Lietuvos prekybiniams ir investiciniams santykiams su JAV bei Lietuvos ekonomikai įvertinimas (2014 m.)

Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo (Gruzijos) pasirengimas įgyvendinti Asociacijos susitarimus, įskaitant išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (ĮIVLPE) dalis: koordinavimo struktūrų vertinimas ir pasiūlymai dėl jų stiprinimo, galimi vidaus ir išorės iššūkiai įgyvendinimo procesui (2015 m.)

Užsienio reikalų ministerijos veikla, organizuojant konsulinių funkcijų vykdymą (2009 m.)