agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

3. Energetika

Alternatyvios energijos panaudojimo galimybių studija (2016 m.)

Atsinaujinančių energijos išteklių potencialo naudojimas Lietuvoje (2010 m.)

Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programos vykdymas (2008 m.)

Dėl Vilniaus šilumos tinklų nuomos teisinio ir ekonominio pagrįstumo tyrimo rezultatų (2002 m.)

Elektros energetikos sektoriaus pertvarka (2011 m.)

Elektros energijos kainų didėjimo pagrįstumas (2008 m.)

Energijos taupymo projektų įgyvendinimas (2005 m.)

Energijos vartojimo efektyvumo tikslų pasiekimas (2018 m.)

ES energetikos politikos poveikis Lietuvos elektros ir šilumos energetikos saugumui (2005 m.)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų Lietuvoje įgyvendinimo poveikio vertinimas (2003 m.)

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų naudojimas (2005 m.)

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos įgyvendinimas (2016 m.)

Lėšų Ignalinos atominės elektrinės uždarymui naudojimas (2009 m.)

Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metais programos įgyvendinimas (2011 m.)

Naujų vartotojų prijungimas prie veikiančių energetikos įmonių objektų (2008 m.)

Pavojingųjų atliekų tvarkymas (2018 m.)

Šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumas (2007 m.)

Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse (2017 m.)

Tarybos direktyvos 98/93/EB, pataisančios direktyvą 68/414/EEB, įpareigojančią EEB valstybes nares išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (2001 m.)

Termofikacinėse elektrinėse pagamintos remiamos elektros energijos supirkimo apimčių (kvotų) nustatymas (2010 m.)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla (2007 m.)

Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas (2004 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje "Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo vertinimas" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas (2007 m.)

Valstybinio audito ataskaitoje „Elektros energetikos sektoriaus pertvarka“ pateiktos rekomendacijos įgyvendinimas (2015 m.)

Veiklos audito "Gamtinių dujų kainos įtaka šilumos, elektros energijos savikainai bei vartotojams" ataskaitos santrauka (2005 m.)

Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos vertinimas (2018 m.)

Veiksmų programos prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ aktualių uždavinių pažangos vertinimas (2019 m.)

VĮ Ignalinos atominės elektrinės turto valdymas (2010 m.)

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas elektros energetikos sektoriuje (2015 m.)

Žemų įtampų direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę poveikio vertinimas (2000 m.)