agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

7. Viešasis saugumas

Ar priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos tinkamai pasirengusios gesinti gaisrus? (2013 m.)

Ar valstybės institucijos pasirengusios ekstremaliosioms situacijoms (2016 m.)

Dėl 2001 metų finansinės atskaitomybės ir asignavimų naudojimo programoms vykdyti vertinimo (Lietuvos Respublikos sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, šengeno acquis reikalavimų sienų kontrolės srityje įgyvendinimas) valst (2002 m.)

Ekstremalių situacijų valdymo organizavimas (2008 m.)

Policijos departamento valdymo reformos efektyvumo vertinimas (2003 m.)

Policijos informacinių išteklių valdymas (2015 m.)

Prienų rajono Policijos komisariato veiklos ir lėšų panaudojimo viešajam saugumui užtikrinti vertinimas už 2002-2003 metus (2004 m.)

Projekto "Panemunės pasienio kontrolės posto statyba" įgyvendinimas (2004 m.)

Statutinės vidaus tarnybos valdymas (2011 m.)

Statutinių pareigūnų rengimo ir mokymo organizavimas (2012 m.)

Statutinių pareigūnų sveikatos priežiūros organizavimas (2014 m.)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ir jo įgyvendinimo nuostatas išdėstančio Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 įgyvendinimo pasekmių įvertinimas (Bendrijos muitinės kodeksas) (2002 m.)

Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomos programos "Lietuvos Respublikos vadovybės ir oficialių svečių apsaugos vykdymas" vertinimas (2004 m.)

Valstybės sienos apsaugos tarnyba: infrastruktūros plėtros ir žmogiškųjų išteklių valdymo pagal Šengeno sutarties reikalavimus vertinimas (2004 m.)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos veikla (2009 m.)

Viešojo saugumo tarnybos veikla (2015 m.)

Viešojo saugumo užtikrinimas prižiūrimoje teritorijoje (2005 m.)