agenda baneris

Spausdinti

Atliktų poveikio vertinimų katalogas

Apie poveikio vertinimo katalogą

Jūs praveriate Lietuvos viešosios politikos analizės, vertinimų ir įrodymų bibliotekos virtualias duris. Biblioteka yra kuriama, bus toliau auginama ir palaikoma gilesnio Lietuvos pažinimo vardan, o taip pat sukurtų vertinimų ir įrodymų antrinio panaudojimo ir išsaugojimo ateities kartoms tikslais per vieno langelio prieigą. Tikimės, kad kada nors ateityje šis rinkinys ras garbingus amžinuosius namus ir prieigą skaitytojams Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Šiuo metu atveriama pirmoji bibliotekos kolekcija (730 vertinimų ir studijų) buvo sudaryta iš viešai prieinamų, tačiau per įvairius prieigos taškus pasklidusių šaltinių. Šiai kolekcijai buvo sudarytas klasifikatorius, tam kad konkrečias analizes, vertinimus ir įrodymus būtų patogu rasti pagal viešosios politikos ir valdymo sritis.

Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tai tik pirmasis, pagal aukščiau minimus požymius sudarytas rinkinys. Numatome biblioteką papildyti kitais darbais iš viešai papildomų šaltinių, o taip pat ieškosime ir dar nepaskelbtų arba per internetinių svetainių dizaino pervartas iš viešosios prieigos dingusių viešosios politikos analizių, vertinimų ir įrodymų. Jeigu apie tokius žinote ar jų turite, labai prašome pranešti. Taip prisidėsite ne tik prie bendram gėriui pasitarnausiančio tikslo – sukurti įrodymais grįsto valdymo kultūrą Lietuvoje – pasiekimo, bet taip pat pagelbėsite Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgyvendinti jos pačios daugiau kaip prieš dešimtmetį užsibrėžtą nuostatą, kad visi institucijų užsakyti ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojami ar pačių įstaigų atlikti tyrimai ir analizės turi būti skelbiami viešai (internetinėse svetainėse).

Biblioteką kūrė Darius Žeruolis ir Rimantas Skirmantas. Bibliotekos sukūrimui pirmame etape reikšmingai patalkino Viktoras Urbis ir Rolandas Jakštys. Ypatingo paminėjimo nusipelno Užsienio reikalų ministerijoje dirbęs ir visą savo profesinį gyvenimą Lietuvos įsitvirtinimui Europoje pašventęs šviesaus atminimo Dainoras Žiukas, o taip pat ESTEP Vilnius darbuotojai, nuo užmaršties ir sunykimo padėję išgelbėti kelias dešimtis bibliotekos pirmojoje kolekcijoje skelbiamų tyrimų ataskaitų.

Būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus netikslumus ar pateiksite savo atsiliepimus ir pasiūlymus, o taip pat jei pasidalinsite savo ar jūsų institucijų sukurtomis, bet nepaskelbtomis viešosios politikos analizėmis, vertinimais ir įrodymais.  Rašykite: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliktų poveikio vertinimų kataloge publikuojama medžiaga, surinkta iš įvairių institucijų: Valstybės kontrolės, LR Vyriausybės ir ministerijų, šalies universitetų ir mokslinių tyrimų institutų bei privačių analitinių centrų parengta informacija.

8. Kultūra

AB Lietuvos radijo ir televizijos centro veikla (2013 m.)

Ar muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programa vykdoma rezultatyviai (2012 m.)

Ar užtikrinama efektyvi teatrų ir koncertinių įstaigų veikla (2018 m.)

Dėl kultūros paveldo centro 2000 metų ūkinės finansinės veiklos ir veiklos taupumo, rezultatyvumo ir efektyvumo požiūriu vykdant programas tikrinimo rezultatų (2000 m.)

Dėl viešosios įstaigos "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" 1999 metų antro pusmečio ir 2000 metų veiklos vertinimo taupumo, rezultatyvumo ir efektyvumo požiūriu, vykdant Valstybės kontrolės 2000 01 07 sprendimą Nr.2 ir atsižvelgiant į Valst (2001 m.)

Dvarų nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo užtikrinimas (2014 m.)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų informacinės visuomenės plėtros projektų valdymas (2008 m.)

Kaip Kultūros ministerija formuoja kultūros politiką, organizuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą (2017 m.)

Kaip tvarkomos ir prižiūrimos kilnojamosios kultūros vertybės (2013 m.)

Kultūros ministerijos strateginio planavimo ir vykdomos programos "Visuomenės informacinis aprūpinimas" vertinimas (2006 m.)

Kultūros paveldo išsaugojimas (2010 m.)

Kultūros politikos įgyvendinimas dalinai finansuojant programas ir projektus (2009 m.)

Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2003 metų programų vertinimas (2004 m.)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atstatymas (2010 m.)

Lietuvos Nacionalinės filharmonijos veikla organizuojant koncertines keliones bei meno festivalius (2002 m.)

Lietuvos tūkstantmečio programos vykdymas (2010 m.)

Programos "Subsidijos teatrams ir koncertinėms įstaigoms" vertinimas (2005 m.)

Programos "Visuomenės informacinis aprūpinimas" vykdymo vertinimas (2004 m.)

Seimui atskaitingų institucijų, veikiančių kultūros srityje, veikla (2012 m.)

Valstybės archyvų veikla (2012 m.)

Viešosios įstaigos "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" dalinis veiklos vertinimas (2002 m.)

Viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veikla (2010 m.)

VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos finansavimas ir lėšų panaudojimas (2006 m.)