agenda baneris

Spausdinti

SNA skaičiuoklė

Siekdama efektyvinti teisėkūros iniciatyvų rengimo ir vertinimo procesą, STRATA ragina visiems svarbiems viešojo sektoriaus sprendimams atlikti sąnaudų - naudos analizę (toliau – SNA). SNA prisideda prie politinių alternatyvų analizės, objektyviai informuodama apie šalies gyventojų gyvenimo galimus gerbūvio pokyčius įvairiose visuomeninės gerovės srityse priimant naujas teisines iniciatyvas.

Sąnaudų – naudos analizės skaičiuoklė (toliau SNAx) - tai Excel pagrindu veikiantis įrankis, kurio funkcija yra padėti ministerijoms įvertinti teisėkūros siūlymų poveikį visuomeninės gerovės sritims ir atlikti teisėkūros iniciatyvų socio-ekonominio poveikio analizę. SNAx skaičiuoklė yra viešai naudotinas įrankis, kurį visos organizacijos gali naudoti vertindamos poveikį. Suvedus duomenis, skaičiuoklė pateikia skaitinę vertę, susijusią su vienu ar daugiau iniciatyvos galimų padarinių. Kai kuriais atvejais vertė gali būti alternatyvos kaštai, kitose - nauda ar sutaupymas.

SNAx skaičiuoklė yra sukurta Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) skaičiuoklės, kuri naudojama struktūrinių fondų finansuojamiems investiciniams projektams  vertinti, pagrindu. Tikimasi, kad specialistas, jau kartą naudojęs CPVA skaičiuoklę projekto vertinime, galės be problemų naudoti ir SNAx.  SNAx buvo kuriama  atsižvelgiant į valstybinio sektoriaus agentūrų, dalyvaujančių LR teisės aktų kūrime, poreikius ir funkcines galimybes, tačiau ji gali būti naudojama apskaičiuojant daugelio iniciatyvų  ekonominę naudą. SNAx įrankis leidžia atsakingiems pareigūnams atlikti išsamią pradinę analizę, prieš pateikiant vieną ar kitą politinę iniciatyvą viešam svarstymui. Skaičiuoklės rezultatų darbalapis turėtų būti priedas prie poveikio vertinimo pažymos formos, kurioje turi būti išvardinti visi galimi poveikiai, nurodyti alternatyvūs problemos sprendimo būdai bei nurodytos prielaidos, kurios yra naudojamos SNAx skaičiavimuose.

Pažymime, kad toks įrankis kaip SNAx visada turės savo panaudos ribas. Naudodamos SNAx skaičiuoklę, organizacijos turi kiekybiškai įvertinti poveikio tikslinėms grupėms sėkmės procentus, pavyzdžiui, kiek žmonių tikimasi įdarbinti įgyvendinus konkrečią teisinę iniciatyvą, ir šie vertinimai visada turės didelę paklaidą. Politinių alternatyvų poveikio įrodymai turės vertinimo spragų ypač tada, kai yra vertinama išskirtinai “nauja” teisinė iniciatyva ar teisinė intervencija.

SNAx privalumas yra tas, kad ji su aiškiai apibrėžtomis prielaidomis nuosekliai vertina įvairių rūšių sąnaudas ir naudą. Tai sudaro pagrindą labiau pagrįstoms diskusijoms tarp skirtingų intervencinių alternatyvų ir suteikia galimybę jas objektyviai palyginti. Nereikia ir minėti, kad politinėse diskusijose be kiekybinio poveikio, kurį galima įvertinti naudojant šią SNAx skaičiuoklę, turėtų būti svarstomas ir įvertintas visas galimas kokybinis poveikis, įskaitant neapibrėžtą ir neišmatuotą (nematerialų) poveikį.

Nuoroda į skaičiuoklę.