agenda baneris

Spausdinti

The Synergies with Research and Innovation Funds: Stairway to Excellence

Data: 2015 m. spalio 30 d.
Vieta: Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius


Renginio paskirtis

Sumanios specializacijos strategijų rengimas paskatino ES nares identifikuoti ribotą skaičių mokslinių tyrimų ir pramonės sričių, turinčių didelį inovacinį potencialą, kuris gali būti paskatintas naudojant ES investicinius fondus. Sinergija tarp skirtingų finansavimo šaltinių (tokių kaip Horizon 2020, COSME, ERASMUS+, Creative Europe ir t.t.) suteikia papildomą naudą ir geresnius inovacinės veiklos rezultatus, skirtus mažinti atotrūkį.

Europos Komisijos "Stairway to Excellence" projektas yra skirtas:

 • Teikti pagalbą ES narėms, įstojusioms nuo 2004 m., mažinti atotrūkį inovacijų srityje ir didinti ekscelenciją;
 • Skatinti efektyvų Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimą

Renginio tikslai

 • Geriau suprasti Lietuvos inovacijų ekosistemą, ypatingą dėmesį skiriant kliūčių identifikavimui
 • Didinti informuotumą apie galimą skirtingų ES finansavimo programų sinergiją
 • Dalintis patirtimi apie Struktūrinių fondų ir Bendrosios Programos panaudojimą MTEPI sistemų tobulinimui
 • Identifikuoti galimus tolimesnius ES narių veiksmus

Kam aktualus renginys?

 • Vyriausybės, ministerijų ir įgyvendinančių agentūrų atstovai atstovai
 • Nacionaliniai Horizon 2020 ir kitų programų atstovai (National contact points)
 • Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai
 • Horizon 2020 programos komitetų nariai
 • ES struktūrinių fondų ir regioninės politikos ekspertai
 • Verslo, mokslo, universitetų, mokslinių tyrimų institutų atstovai

Planuojamas dalyvių skaičius: 60-70 dalyvių.

Renginį organizuoja

Europos Komisija ir Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.