agenda baneris

Spausdinti

Mokslas, studijos ir inovacijos. Būklė 2016

naujiena 20160613


Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), kasmet rengia ir pristato mokslo ir studijų būklės apžvalgas. Birželio 21 d. buvo pristatyta „Mokslas, studijos ir inovacijos. Būklė 2016“.

Renginio metu MOSTA pristatė parengtą leidinį „Mokslas, studijos ir inovacijos. Būklė 2016“ - susistemintą naujausią informaciją, atspindinčią Lietuvos mokslo ir studijų būklę 2016 m.

Apžvalgoje pristatomi 2015–2016 m. priimti svarbiausi sisteminio lygmens sprendimai ir iniciatyvos, turėjusios įtakos mokslo ir studijų būklei bei jos kaitai. Išskiriami pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai, problemos ir ryškėjančios tendencijos. Taip pat pateikiama lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos studijų, mokslo ir inovacijų sistemų apžvalga.

Renginio programa ir pranešimai

09:30 – 10:00 Dalyvių registracija
10:00 – 10:10 Sveikinimai
10:10 – 10:25 MOSTA direktorės Jurgitos Petrauskienės pranešimas:
„Studijų, mokslo ir inovacijų būklė 2016 m.“
10:30 – 10:45 MOSTA eksperto Tado Juknevičiaus pranešimas:
„Lietuva – Latvija – Estija. Kuo esame panašūs, o kuo – skirtingi?“
10:50 – 11:05 MOSTA eksperto Gintauto Jakšto pranešimas:
„Lietuvos aukštojo mokslo institucijų mozaika“
11:10 – 12:15

Panelinė diskusija.

„Aukštojo mokslo sistema serga. Kokie vaistai?“

 • Ar mokslo ir studijų institucijų strategija išlikti yra Lietuvos ambicija? Koks lyderių vaidmuo?
 • Kokius žingsnius turi žengti valdžios ir mokslo ir studijų institucijos vardan stiprios mokslo ir studijų sistemos?
 • Kiek ir kokių universitetų reikia Lietuvai? Kokia kolegijų ateitis? 

Įžanginiai pranešėjai:   

 • R. Dargis (Lietuvos pramoninkų konfederacija);
 • Dr. R. Vaitkus (LR Vyriausybės pirmasis kanclerio pavaduotojas);
 • doc. dr. G. Viliūnas (MRU prorektorius). 

Panelinės diskusijos dalyviai:

 • N. Mačiulis (ekonomistas, apžvalgininkas);
 • prof. dr. A. Daniūnas (LURK Prezidentas, VGTU rektorius);
 • S. Kauzonienė (LR švietimo ir mokslo viceministrė);
 • J. Petrauskienė (MOSTA);
 • prof. dr. V. Senčila (Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas);
 • prof. habil. dr. A. Žukauskas (VU rektorius). 
Nuo 12:15 Diskusijos pratęsimas prie kavos/arbatos.