agenda baneris

Spausdinti

Diskusija dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų raidos krypčių

Data: 2019 m. gegužės 20 d.

Trukmė: 2 val.

Programa:

13:00 – 13:10  Įžanginis žodis (renginio programa ir tikslai) (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas)

13:10 – 13:50  Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų politika (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo pranešimas)

Diskusija:

 • Kaip nustatyti prioritetines mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) plėtros kryptis?
 • Kokie strateginiai dokumentai turėtų reglamentuoti MTI politiką?
 • Kaip turėtų būti apibrėžiama MTI (neapsiribojant vien Apraše pateikiama sąvoka)?
 • Kokie MTI tipai turėtų būti išskiriami (nacionalinės – tarptautinės, institucinės – tarpinstitucinės, nacionalinės tarpinstitucinės ir tarptautinės tarpinstitucinės ir pan.)?
 • Kokiomis priemonėmis (ES SF, valstybės biudžetas (bazinis, konkursinis) turėtų būti finansuojamos MTI? Kokios galėtų būti priemonės MTI nuo 2020 m., t. y. pasibaigus 2014–2020 m. ES fondų investicijoms?
 • Kas, kam ir kaip turėtų komunikuoti apie investicijų į MTI naudą?

13:50 – 14:30 ESFRI politika ir Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio atnaujinimas (Lietuvos mokslo tarybos atstovo pranešimas)

Diskusija:

 • Kaip turėtų būti identifikuojamos prioritetinės Lietuvos MTI? Kaip turėtų būti pasirenkamos prioritetinės tarptautinės MTI?
 • Kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti priimami sprendimai dėl Lietuvos narystės tarptautinėse MTI?

14:30 – 15:00 Mokslinių tyrimų infrastruktūrų stebėsena ir vertinimas (MOSTA atstovo pranešimas)

Diskusija:

 • Kaip turėtų būti vertinamas dalyvavimas tarptautinėse MTI? Kokiu periodiškumu, kas ir kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinama? Už kokį finansavimą ir laikotarpį turėtų atsiskaityti dalyvaujančios tarptautinėse MTI?
 • Kaip turėtų būti stebima MTI, kurios negauna finansavimo, veikla?
 • Kaip turėtų būti stebima ir (ar) vertinama Kelrodyje nesančių MTI veikla ir jos rezultatai (integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai – slėniai, atviros prieigos centrai, informacinės sistemos ir t. t.)?

Diskusijos dėl MTI apibendrinimas, siūlymai

Sekite mūsų naujienas:

© 2020 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.