agenda baneris

Spausdinti

Mokslo būklės ir inovacijų ekosistemos apžvalgų pristatymas

Sausio 21 d. vyks STRATA parengtų tyrimų „Mokslo būklės apžvalga“ ir „Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalga“ pristatymas.


„Mokslo būklės apžvalga“

Apžvalgoje nagrinėjama Lietuvos mokslo sistemos būklė, analizuojant duomenis apie tyrimų personalą (tyrėjus ir doktorantus), MTEP finansavimą, infrastruktūrą, tyrėjų atlyginimus, mobilumą, mokslinę veiklą ir jos rezultatus (tarptautinius projektus, bendradarbiavimą su verslu ir mokslines publikacijas). Visais atvejais, kai yra atitinkamų duomenų, apžvalgoje aprėpiamas 2010–2019 m. laikotarpis.

Pristatymo medžiaga


„Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalga“

Antrojoje kasmetinėje Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalgoje pateikiami visų ekosistemos dedamųjų – inovacijoms reikalingų įgūdžių, naujų žinių kūrimo ir technologijų perdavimo, naujų produktų diegimo rinkoje bei valdžios sektoriaus indėlio – potencialą ir pažangą atspindintys pagrindiniai rodikliai. Pasitelkiant naujausius duomenis, leidinyje siekiama apibendrinti inovacijų ekosistemoje pasiektą pažangą ir įvykusius esminius pokyčius.

Pristatymo medžiaga